Groen en water maken de stad aangenaam om te wonen en te ontspannen. Het stadsbestuur gelooft steevast in de Veemarktsite als strategisch project voor de toekomst, waarbij we het Speelhof verbinden met een groenblauwe schakel doorheen de stad met Rochendaal.

De stad gaat de mogelijkheden onderzoeken om de Veemarkt te ontharden en de Cicindria open te leggen doorheen de historische binnenstad. De gemeenteraad gaf unaniem groen licht voor de uitwerking van dit belangrijke strategische dossier.

De Stad Sint-Truiden wil tegen 2030 klimaatrobuust zijn en zich aanpassen aan de klimaatwijzigingen. Om dit te bereiken zijn klimaatadaptatiemaatregelen nodig. Voorbeelden zijn onthardingen opdat voldoende water in de bodem kan dringen (droogte), inzetten op vergroening (biodiversiteit), water opnieuw zichtbaar in de stad brengen en er bewust ruimte voor reserveren (leefbaarheid) , koele plekken ontwerpen (hittestress) … De herontwikkeling van de Veemarktsite en het openleggen van de Cicindria doorheen de historische binnenstad zijn mogelijke stappen in het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

“De Veemarkt is een terrein van beton en asfalt. De ontharding past binnen onze klimaatdoelstellingen en zorgt voor meer levenskwaliteit. Groen en water maken de stad aangenaam om te wonen en te ontspannen. Daarom willen we de herontwikkeling van de Veemarktsite na de sloop van het slachthuis vastleggen” zegt Ingrid Kempeneers, schepen van duurzaamheid.

“Het ontstaan en de ontwikkeling van Sint-Truiden is verbonden met de Cicindria. Ook in de toekomst  biedt ze opportuniteiten voor een nieuwe ruimtelijke visie van de stad. In de 19de eeuw is ze overwelfd. Nu zal de haalbaarheidsstudie onderzoeken wat de voor- en nadelen van mogelijke scenario’s zijn voor het openleggen van de Cicindria doorheen de historische binnenstad” geeft Jelle Engelbosch, schepen van stadsvernieuwing aan.

“Met deze strategische studie willen we  de stad Sint-Truiden verder ontwikkelen met een blauwgroene ader die door onze stad loopt en zo zal bijdragen aan de levenskwaliteit van onze inwoners. In dit kader gaf de Vlaamse Gemeenschap ons een subsidie van 250 000 euro als proeftuin om de veemarkt te ontharden en het openleggen van de Cicindria doorheen de historische binnenstad tussen het Speelhof en Rochendaal te realiseren”,  zegt burgemeester Veerle Heeren.