Het sociaal verhuurkantoor (SVK) “Land van Loon” telefoneert deze week al haar huurders.  Enerzijds om een informeel praatje te slaan maar anderzijds ook om het aanbod te doen van uitstel van huurbetaling.

Voorzitter Jelle Engelbosch (N-VA): “Onze kwetsbare doelgroep heeft het niet alleen financieel moeilijk maar zit ook vaker in een isolement en heeft niet altijd een vangnet.  Zeker in deze moeilijke tijden willen wij er zijn voor onze huurders en proberen we op deze manier signalen op te vangen en mensen waar nodig te ondersteunen.” 

Bovendien biedt het SVK een gespreide betaling van de huurgelden voor maart en april aan voor bepaalde huurders.

Jelle Engelbosch: “ Huurders die actief zijn op de arbeidsmarkt of nu tijdelijk werkloos omwille van de coronamaatregelen krijgen de mogelijkheid om de helft van de maandhuur gespreid te betalen over een tijdspad van een jaar.  Op die manier verlichten we tijdelijk de ergste last voor diegenen die in normale omstandigheden geen vervangingsinkomen hebben.”

Het SVK verhuurt meer dan 300 woningen aan sociale doelgroepen in de ruime regio’s rond Sint-Truiden en Tongeren.