Naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag, na de wedstrijd tegen Sporting Charleroi, hebben een delegatie van STVV en een dozijn vertegenwoordigers van de supporters, een overleg georganiseerd. De band met de supporters is van het allergrootste belang voor de club.

De bestuursleden begrijpen dat er inspanningen geleverd moeten worden zodat fans zich opnieuw kunnen vereenzelvigen met onze geel-blauwe trots. Om deze verbinding tussen de Truiense achterban en de club te herstellen, heeft STVV op aangeven van de delegatie van supporters, besloten om vanaf vandaag te bouwen aan een nieuw engagement, en dit samen met de supporters.
Er zal binnen de club budget en mankracht worden vrijgemaakt zodat er gefocust kan worden op het herstellen en versterken van de band tussen de club en haar supporters. Zo kunnen we samen met het volk, het vuur terug aanwakkeren op Stayen! Samen met de vertegenwoordigers van de fans, heeft de club duidelijk afgebakende doelen gedefinieerd. Er zal nu een taskforce worden opgericht waarbij er samen met een delegatie van supporters, deze doelen praktisch worden besproken, uitgewerkt en ook transparant worden gecommuniceerd.
Met betrekking tot de gebeurtenissen van vrijdagavond zal de club volgende sancties opleggen:

  • De speler, Junior Pius, zal voor onbepaalde tijd worden geschorst voor officiële wedstrijden en hij krijgt een geldboete opgelegd van 5.000 euro. Het geld zal worden besteed aan een goed doel, gekozen in samenspraak met de supporters.
  • De assistent-coach, Dennis Schmitt, wordt voor twee officiële wedstrijden geschorst.

De club zal haar spelers en stafleden begeleiden om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen in de toekomst.

Verklaring Junior Pius:
“Ik wil graag mijn excuses aanbieden aan de supporters van STVV. Mijn reactie na de wedstrijd tegen Charleroi was totaal ongepast. Mijn emoties namen de overhand en ik liet mijn woede spreken. Ik moet een voorbeeld zijn voor de jonge voetballers die naar de STVV-wedstrijden kijken. Ik heb alleen maar respect voor de club en haar supporters. Ik draag het gele shirt met dezelfde trots als onze supporters. Sinds mijn komst bij STVV heb ik me steeds voor de volle 100% ingezet voor deze ploeg en dat zal ik blijven doen.”

Verklaring Dennis Schmitt:
“Ik betreur mijn gedrag na de laatste thuiswedstrijd ten zeerste. Het was mijn bedoeling om in dialoog te gaan met de supporters. Gezien de oplopende emoties aan beide kanten, was dat geen goed idee op dat moment. Ik bied mijn oprechte excuses aan en ik besef dat dit provocerend overkwam. Als ik de tijd kon terugdraaien, dan had ik het zeker anders aangepakt. We hebben allemaal een gemeenschappelijk doel en willen alleen het beste voor de club. We willen dit seizoen succesvol afronden en dit kan niet zonder de steun en de passie van onze 12de man.“

Het antwoord van de supporters
“We hebben geëist dat het bestuur werkt aan de band met de supporters, met als objectief terug 8000 fans in 2024. Er wordt verwacht dat ze budget voorzien om initiatieven naar de fans toe te nemen met dat doel voor ogen en we hebben gevraagd dat ze binnen de club een full time verantwoordelijke voor de relatie met de fans aanstellen, Dat ze werk maken van meer Belgen en jeugd in de ploeg. Ook hebben we strenge straffen geëist voor Pius en Schmitt en zelfs aangegeven dat we hen niet wilden zien om enkel hun excuses te horen. Wij zijn Haspengouw, en die willen wij als fans allemaal terug voelen en dit moet nu bewezen worden in daden!”