Ten Huize van stelt mensen voor die een band hebben met Sint-Truiden en hierbij hun vereniging, bedrijf, hobby, … willen delen met anderen.

Wie is Monique?
Monique Vanelderen is geboren in Sint-Truiden in 1949 en woonachtig te Alken.  Monique is een gepensioneerd sociaal verpleegkundige die een grote liefde heeft voor het verleden. Zij leest veel over de wereldgeschiedenis en wat daarmee te maken heeft. Haar passie gaat naar Kortenbos. Dit is ook de reden dat zij voorzitster is geworden bij de Geschied- en Heemkundige Kring Kortenbos.

De Geschied- en Heemkundige Kring Kortenbos
De vereniging bestaat nu reeds meer dan 52 jaar en is opgericht door haar voorgangster mevrouw Elvire Vavedin. Het is een kleine vereniging die als doel heeft het bewaren en promoten van al wat er in Kortenbos sedert eeuwen leeft. De vereniging wordt vooral gesteund door erfgoed Haspengouw Sint-Truiden en de dienst Cultuur, Erfgoed & Archief van de Stad Sint-Truiden.Activiteiten
Monique Vanelderen: “Wij nemen elk jaar deel aan Erfgoeddag, wij richten zelf lezingen in met allerlei thema’s zoals de wereldoorlogen en hun invloed op Sint-Truiden, wij houden tentoonstellingen, gaan naar lezingen en brengen bezoeken aan musea’s. Wij zetten ons ook in om het religieus erfgoed van de parochie Kortenbos te bewaren en in de kijker te zetten. Zo hebben wij reeds 2 kapellen met behulp van de provincie Limburg laten restaureren. Wij geven ook een 2 maandelijkse nieuwsbrief uit.“

Contactadres
Indien u nog erfgoed van Kortenbos heeft, of inlichtingen wenst over de Geschied- en Heemkundige Kring Kortenbos kunt u steeds terecht bij de voorzitster. Mevrouw Vanelderen Monique is telefonisch bereikbaar via haar GSM: +32 474 77 76 04, e-mail: ghk.kortenbos@gmail.com, Website of Facebook.