Vanaf 20 juli 2023 wordt het tijdelijk onttrekkingsverbod dat sinds 10 juni van kracht is, uitgebreid voor alle onbevaarbare waterloop het Limburgse grondgebied. Dat heeft het Limburgs Droogteoverleg beslist naar aanleiding van het droge weer van de afgelopen periode. “De recente neerslagperiodes met een eerder buiig karakter hebben geen wezenlijke impact op de situatie van de onbevaarbare waterlopen”, klinkt het.

Zolang dit verbod van kracht is, mag er geen water geput worden, tenzij in een aantal uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld voor de brandweer of voor het vee. “Door het veranderend klimaat zal droogte een vaker en intenser voorkomend fenomeen zijn in Vlaanderen”, verduidelijkt men. “Door de stijgende temperaturen verdampt er steeds meer vocht uit land en waterlopen. Zowel de grondwaterstanden als de debieten van onbevaarbare waterlopen staan de afgelopen jaren steeds lager. Droogte heeft gevolgen voor onder andere ecosystemen, waterlopen en landbouw, en kan de waterkwaliteit en drinkwatervoorzieningen beïnvloeden. Bovendien neemt de kans op natuurbranden toe tijdens lange drogere periodes.”

De maatregel gaat in vanaf 20 juli 2023 en zal worden opgeheven per besluit, en dit wanneer de droogtetoestand het toelaat. Over de hele wereld gaan landen momenteel gebukt onder de hitte. Van de Verenigde Staten tot China worden records gebroken. Daarbij zijn ook al verschillende mensen overleden.