Minister Demir investeert 5 miljoen euro om advies door experts over de hoogwaterbeveiliging in vier regio’s te laten uitvoeren. In de Haspengouwse regio zullen extreme weersituaties beter opgevangen worden door de uitvoering van Demirs’ investeringsprogramma, meer bepaald in de valleien van de Herk en de Mombeek. “We willen die inrichten met graslanden om zoveel mogelijk water te bergen”, aldus de minister. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zorgt mee voor de uitvoering van het programma.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir geeft het traject ‘Weerbaar Water-Land-Schap’ groen licht. In dat traject zullen 4 Water-Land-Schapsgebieden het advies ‘Weerbaar Waterland’ van het expertenpanel hoogwaterbeveiliging onder leiding van waterexpert Henk Ovink naar de praktijk omzetten. Demir verduidelijkt: “Zo werken we aan de transitie naar een landschapssysteem dat water eerst maximaal vasthoudt voor infiltratie, om pas daarna het resterende water te hergebruiken of af te voeren als dat nodig blijkt. Er is zeer goed werk geleverd door het expertenpanel, maar het mag niet enkel bij advies blijven. Het is belangrijk dat we de uitdagingen concreet aanpakken op het terrein. Met Water-Land-Schap zorgen we voor een meer duurzame landbouw en klimaatrobuust landelijk Vlaanderen in samenspraak met de lokale besturen, verenigingen en landbouwers. Het werk dat door de 4 geselecteerde lokale gebiedscoalities uit Water-Land-Schap al is uitgevoerd, wordt door de bijkomende middelen opgeschaald. Ze krijgen de nodige ondersteuning en middelen om de extra noodzakelijke maatregelen te nemen om extreme weerssituaties te bestrijden.”

Waterbom

Voor de uitvoering van het traject Weerbaar Water-Land-Schap is 5 miljoen euro voorzien uit het Vlaams klimaatadaptatieplan. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) gaat nu samen met de Vlaamse overheidsdiensten en externe experten aan de slag met het expertenadvies ‘Weerbaar waterland – ons voorbereiden op wat al gebeurt’. Opnieuw Zuhal Demir: “Ze testen daarbij uit wat nodig is om het stroomgebied voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van het ‘hoogimpactscenario’, zoals een zogenaamde waterbom zoals die van juli 2021, of de extreme droogtes van de zomers van 2019 en 2022.”

In de gebieden zal RLHV eerst een ambitie- en actieplan uitschrijven, op basis van onderzoek en overleg. In een tweede fase, vanaf 2024, worden die plannen uitgevoerd. “Daarmee wordt de waterwerf ‘waterlopen en sponslandschap’ in de praktijk uitgerold, wat kan bijdragen aan verdere beleidsacties in het kader van het Vlaams klimaatadaptatieplan”, besluit Demir.

Foto’s © Media Haspengouw