Landbouwers, tuinbouwers en fruittelers in Zuid-Limburg kunnen door het captatieverbod enkel water halen in de waterzuiveringsstations van Aquafin. Maar daar is het aanschuiven!

Omdat ze hun watertonnen slechts op een centrale plaats kunnen vullen, staan er lange wachtrijen. Bijkomend probleem is dat het waterdebiet onvoldoende is waardoor het vullen langer duurt.

Aquafin erkent het probleem. “Vroeger mochten boeren en telers ook water uit de na-bezinktank trekken, waar meerdere klanten gelijktijdig konden op aansluiten. Maar, omdat er nog kleine deeltjes slib vrijkwamen als ze hun aanzuigdarmen te diep staken, werd een centraal punt gemaakt op de overloop waar het gezuiverde water in de beek geloosd wordt.” zegt Andy Put, van het Aquafin filiaal in Runkelen. Het opgepompte water mag nu dan ook voor alle doeleinden in de landbouw aangewend worden.