In Sint-Truiden komt er een lokaal toewijzingsreglement dan voorziet in een voorrangsregeling voor alleenstaanden met kinderen die op de wachtlijst voor een sociale woning staan. 

Schepen van sociaal wonen Jelle Engelbosch (N-VA): “Iedereen verdient een dak boven het hoofd maar zeker kinderen moeten kunnen opgroeien in een warme en veilige thuisomgeving.  Als alleenstaande moeder of vader met een beperkt inkomen op de private huurmarkt meer dan 500 euro per maand betalen en er voor zorgen dat er verwarming, elektriciteit en voldoende eten voor je kind is, is vaak een onmogelijke opdracht.  Door deze voorrangsregeling zorgen we er nu voor dat ze sneller een sociale woning toegewezen krijgen zodat die huurlast alvastnaar beneden kan.  We doen dit slechts met een beperkt aantal woningen, want het kan ook niet de bedoeling zijn dat andere rechthebbenden telkenmale achteruitgeschoven worden.”

Meer controle op fraude

De stad wil er bovendien via de sociale bouwmaatschappij op inzetten dat het bestaande patrimonium toekomt aan diegenen die er het meest recht op hebben.  Tijdelijke huurcontracten, aanpak van onderbenutting en verscherpte controles op sociale fraude moeten er voor zorgen dat woningen niet meer onterecht ingenomen blijven.  “Een sociale woning is niet langer een recht voor het leven en wie er financieel sterk op vooruit gaat moet plaatsmaken voor wie er wel nood aan heeft.  Idem dito voor een alleenstaande in een huis met drie slaapkamers.” zegt Engelbosch.

Geen bijkomende sociale woningen

Ondanks de hoge nood en lange wachtlijst komen er voorlopig geen bijkomende sociale woningen in Sint-Truiden.  Verhoudingsgewijs zit de stad bij de kopgroep in Vlaanderen in aantal sociale woningen terwijl vergelijkbare steden blijven achterop hinken en weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen. Met heel wat sociale actoren en voorzieningen is Sint-Truiden een aantrekkingspool als zorgstad, ik wil er over waken dat we niet afglijden tot zorgenstad.”  besluit Engelbosch.