Eén van de maatregelen die genomen werd betreft het “samenscholingsverbod”. De politie zal hier strikt op toe zien en er is geen marge voor discussie of waarschuwing.

Iedereen die het samenscholingsverbod niet naleeft, kan onmiddellijk worden gesanctioneerd cf. art 187 wet op de civiele bescherming van 15 mei 2007 (gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro, of met één van die straffen alleen).

Wat is een samenscholing?
Dit begrip zal vanaf meer dan twee personen worden toegepast met uitzondering van het gezin. Onder gezin wordt verstaan: ouders en kinderen of mensen met wie u in nauwe kring samenwoont.
Bijvoorbeeld:
• Wel toegelaten: mensen die in hetzelfde gezin wonen of onder hetzelfde dak wonen die een wandeling maken, iemand die samen met een vriend gaat sporten, met inachtneming van de social distance maatregelen …
• Niet toegelaten: vrienden die met meer dan 2 personen in een wagen zitten, zich buiten verplaatsen, in groep samenkomen in het park of de Vesten.

Verder willen wij benadrukken dat onze basisopdrachten gegarandeerd blijven. Wij blijven ook aandachtig voor alle vormen van ‘nieuwe’ criminaliteit en wij waken erover dat deze situatie geen aanleiding zal zijn voor misbruik, oplichting of andere vormen van criminaliteit.