De voorbije weken zijn nog enkele details afgewerkt, maar intussen zijn de werkzaamheden aan de Schepen Dejonghstraat en de Houtmarkt helemaal afgerond. De vernieuwing van het rioleringsnetwerk verkleint de kans op wateroverlast en zorgt ervoor dat vervuild water niet terechtkomt in de natuurlijke waterlopen. De infrastructuurwerken met veel aandacht voor groene ruimte en de behoeften van zachte weggebruikers sluiten naadloos aan bij de nieuwe mobiliteitsvisie 2030 die eerder dit jaar werd goedgekeurd. Om de buurtbewoners te bedanken voor hun constructieve ingesteldheid tijdens de werken, organiseerde het lokaal bestuur van Sint-Truiden op vrijdag 4 maart een feestelijke inhuldiging met livemuziek en een hapje en drankje van lokale handelaars. Misschien was die opening iets te feestelijk, want menig handelaar was effenaf gedegouteerd omdat de werken voor hun deur (en vaak in hun winkel) twee jaar geduurd hebben

In de afgelopen week werd de laatste hand gelegd aan de heraanleg van de Houtmarkt en de Schepen Dejonghstraat. De stoepen, parkeervoorzieningen en plantvakken werden verder afgewerkt en ook het straatmeubilair werd geplaatst. ‘Deze aangename groene woonbuurt met nieuwe riolering, een nieuw wegdek en natuurlijk frisse groene inrichting met kwalitatieve aanplanting en rustpunten is een volgende stap in de vernieuwing van het stadscentrum’, vertelt Johan Mas, schepen van Openbare werken, nutsleidingen en riolering.

De eerste fase van de riolerings- en wegwerkzaamheden ging van start op 26 april 2021 onder schepen Ingrid Kempeneers. De derde en laatste fase werd deze week afgerond onder de nieuwe schepen, Johan Mas, die eerder dit jaar het roer overnam. ‘De hoofdreden voor de werkzaamheden was de erbarmelijke staat van het rioleringsnet’, verduidelijkt schepen Mas. ‘De volledige riolering is nu vernieuwd en omgevormd naar een gescheiden rioleringsstelsel dat beantwoordt aan de Vlaamse en Europese richtlijnen. Dat is niet alleen goed voor onze waterstromen, maar biedt ook aanvullende bescherming tegen wateroverlast. Daarnaast werden ook alle nutsleidingen vernieuwd.’

De nutswerkzaamheden (riolering, aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie) gebeurden in opdracht van Fluvius. Voor de riolerings- en wegenwerken trad het lokaal bestuur van Sint-Truiden op als mede-opdrachtgever. Deze werken werden uitgevoerd door Gemoco voor een bedrag van 1.591.518,28 euro, inclusief btw, waarvan 716.416,65 euro, inclusief btw, ten laste van het lokaal bestuur.

‘Met deze inhuldiging willen we in de eerste plaats alle betrokken partijen bedanken voor hun begrip en constructieve samenwerking’, vervolgt Ingrid Kempeneers, waarnemend burgemeester en tevens bevoegd voor mobiliteit. ‘Ik denk dan aan de buurtbewoners, handelaars en scholen, maar ook aan vzw Atlantis, het therapiecentrum voor kinderen  met een leer,- ontwikkelings, – en gedragsstoornis in de Schepen Dejonghstraat.’

‘We hebben bij deze werkzaamheden sterk ingezet op ruimte voor alle weggebruikers en groen in de stad’, gaat de waarnemend burgemeester verder. ‘Daarmee is de heraanleg van de Houtmarkt en de Schepen Dejonghstraat een uitmuntend voorbeeld van wat we met onze langetermijnvisie op duurzame mobiliteit willen bereiken. Uit de resultaten van de mobiliteitsbevraging die we vorig jaar organiseerden bleek duidelijk dat de Truienaars veel belang hechten aan leefruimte op mensenmaat. Dat hebben we in dit project zeker ter harte genomen. Zo hebben we bijvoorbeeld gezorgd voor voldoende oversteekplaatsen met de noodzakelijke blindegeleidevoorzieningen en extra fietsenstalling.’

‘Als stadsbestuur streven we ernaar om op zoveel mogelijk manieren groene rustpunten te integreren in het straatbeeld’, vult schepen van Stadsverfraaiing Jelle Engelbosch aan. ‘Met deze vernieuwingswerken zijn we daarin bijzonder goed geslaagd. We plaatsten comfortabele rust- en ontmoetingspunten en legden volwaardige groenvakken aan met nieuwe bomen en aanplanting met heesters en vaste planten die gekend zijn als dracht- en bijenplanten. Dit komt niet alleen de natuur en de luchtkwaliteit ten goede maar spoort inwoners en bezoekers ook aan om samen te komen in de publieke ruimte. Een simpele bank met een boom is soms al genoeg om buren de kans te geven elkaar beter te leren kennen.’