Vanaf 10 mei mag elk gezin vier bezoekers kiezen. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist. De winkels mogen op 11 mei heropenen. “De afbouw van de inperkingsmaatregelen is een delicate oefening, het zal nog een hele tijd duren”, zei premier Sophie Wilmès tijdens de persconferentie. Dat is hetgeen we uit de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad konden rapen. In de loop van de dag of de avond zullen er waarschijnlijk nog specificaties en bijkomende uitleg beschikbaar zijn.

De versoepeling van de inperkingsmaatregelen begon maandag. “Maar vergis je niet, die inperking zal er nog een hele tijd zijn. Wat een paar weken goed heeft gewerkt, kan niet oneindig blijven duren”, zei Wilmès. ‘De afbouw is een delicate oefening. Sommigen zullen vinden dat het te snel gaat, anderen dat het te traag gaat”

Sociale contacten
”De vorige versoepeling van de maatregelen voor de sociale contacten was voor veel mensen niet voldoende”, zei Wilmès. Daarom besliste de Veiligheidsraad dat elk gezin, dus mensen onder één dak, vanaf zondag 10 mei tot vier mensen mogen ontvangen. Dat moeten altijd dezelfde mensen zijn, die enkel bij dat gezin mogen langsgaan. Ook daar moet de sociale afstand worden gehouden, en verloopt het contact bij voorkeur buiten. “Deze maatregel geldt niet als iemand ziek is”, benadrukte Wilmès. “Ik vraag ook een bijzondere aandacht voor oudere of kwetsbare mensen. Dit systeem maakt het makkelijker om op te sporen wie met wie contact heeft gehad.”
Volgens het vorige schema was een versoepeling van de sociale contacten pas mogelijk vanaf 18 mei.

Winkels
De winkels mogen open op maandag 11 mei, maar ook dat zal onder strikte regels gebeuren. Slechts één klant per tien vierkante meter, en dat slechts voor dertig minuten. Er zal sterk aangeraden worden dat de klant een mondmasker draagt, en in elk geval moet de veilige afstand gerespecteerd worden, met of zonder masker.

Wilmès waarschuwt voor een massa-effect bij de heropening van winkels. Doe je boodschappen dus alleen, tenzij het niet anders kan. Er wordt ook aangeraden om in de buurt van je woning te blijven”, zei de premier. Toeristische uitstapjes blijven verboden, net zoals bijeenkomsten. De lokale autoriteiten blijven waken over de strikte naleving van de regels in het openbaar. De regering blijft rekenen op het gezond verstand van de burger. Is het te druk in de winkelstraat? Keer dan terug naar huis en probeer een andere keer opnieuw. Er moet voorrang worden gegeven aan ouderen, mensen die minder mobiel zijn of zorgpersoneel.

Markt blijft gesloten, mondmasker aangeraden
De overheid vraagt iedereen om het openbaar vervoer zo weinig mogelijk te gebruiken. Enkel als je geen ander alternatief hebt kan je het openbaar vervoer gebruiken, anders laat je de plaats beter aan iemand die er echt nood aan heeft. Mondmaskers blijven verplicht op het openbaar vervoer, en vanaf nu ook op de luchthaven. Op scholen zijn mondmaskers verplicht voor kinderen ouder dan 12 jaar en voor leerkrachten.

Mondmaskers worden sterk aanbevolen in winkels, en op alle plaatsen waar de sociale afstand niet kan worden gewaarborgd. ‘Het aantal sociale contacten beperken en afstand houden, blijft het belangrijkste. Een mondmasker dragen vervangt dat niet, maar het kan wel helpen in situaties waar de veilige afstand niet kan worden gegarandeerd.

De markten mogen nog niet heropstarten, ook de horeca en musea blijven voorlopig gesloten. Er moest ook een beslissing genomen worden over sportwedstrijden. Die zijn volgens de premier sowieso al geannuleerd tot 31 juli.

Nieuwe fase
‘We kunnen maandag aan deze nieuwe fase beginnen omdat de criteria gunstig zijn. Het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen, slechts een derde van de bedden op de afdeling intensieve zorg wordt ingenomen door covid-19-patiënten’, zei de premier. Ook het testen en de tracing blijft belangrijk. 

De basisregels omtrent de maatregelen blijven van toepassing: verplaatsingen moeten beperkt blijven, telewerk blijft de norm, en iedereen moet zo veel mogelijk thuis blijven. 

De premier benadrukt dat er nog steeds verhoogde waakzaamheid en discipline nodig zijn. “Misschien bent u moe geworden van wat u net hoorde, en dat is normaal. De inspanningen van de voorbije weken waren uitzonderlijk. Maar uw inspanningen hebben geloond, en de terugkeer naar een vorm van de normaliteit liggen daardoor binnen bereik”, zei Wilmès.

De Nationale Veiligheidsraad bereidt nu fase twee voor, die vanaf 18 mei van start kan gaan, als aan alle criteria voldaan zijn. De opening van de scholen staat dan op de planning. ‘Daarna moeten we kijken wanneer de markten kunnen hernemen, musea kunnen heropenen, mensen die werken met fysiek contact zoals de kappers opnieuw aan de slag kunnen, en huwelijken en begrafenissen opnieuw met gezelschap kunnen plaatsvinden.’

Controle
“Verwacht niet dat de politie nu alles en iedereen gaat controleren. De enige manier dat dit kan werken is als de mensen begrijpen hoe belangrijk het is om de maatregelen na te leven”, zegt Wilmès over de aankondiging van de nieuwe maatregelen. “Het is belangrijk voor ieders gezondheid en die van de hele bevolking in het algemeen.”