In Alken heeft de eerstesteenlegging van de nieuwe jeugdlokalen plaats in Sport- en Recreatiedomein De Alk. De huidige lokalen van de jeugdverenigingen in De Molen in Alken zijn erg verouderd. De twee chirogroepen en de Speelpleinwerking zullen eind ’24 hun intrek nemen in de nieuwe lokalen. De bouw kadert in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Alken Vallei’ dat in het volledige dorpscentrum een nieuwe dynamiek zal brengen.

Chiro Mikado, Chiro Jokadi en Speelpleinwerking Plekboel zullen een volledig nieuw gebouw in het Sport- en Recreatiedomein De Alk huren van de gemeente. Eind januari 2023 keurde de voltallige gemeenteraad het aanbestedingsdossier goed en begin november 2023 konden de werken starten. De betrokken jeugdverenigingen kregen inspraak in het ontwerp. “Samen kwamen ze tot een mooie, multifunctionele indeling met optimaal gebruik van de ruimten”, vertelt schepen van Openbare Werken Cindy Vandormael (N-VA). “Zo komt er een schuifwand om kleine lokalen samen te voegen voor grotere activiteiten, toiletten die ook gebruikt kunnen worden voor andere activiteiten en mezzanines om zoveel mogelijk bergruimte te creëren. In de zomerperiode zal Speelpleinwerking Plekboel zijn intrek nemen in het gebouw.”

Onderstroombaar

Er is gekozen voor een hedendaags, robuust en duurzaam gebouw met een ventilatiesysteem D en 50 zonnepanelen. Omdat het gebouw tussen de Herk en de Kleine Herk ligt, ontwierpen de architecten een onderstroombaar gebouw op paalfunderingen. Schepen Cindy Vandormael: “We kiezen voor de jeugd en we kiezen voor de toekomst met dit duurzaam gebouw. We beseffen dat het door de stijging van de grondstoffen een stevig kostenplaatje is geworden van 1,6 miljoen euro, maar we wilden dit als bestuur doorzetten. Onze jeugdbewegingen zijn zeer belangrijk.”

De leiding van Chiro Mikado is erg blij met de nieuwbouw

Groepsleidster Linde Valckeneers van chirogroep Mikado is blij. “Dat onze 60 leden nieuwe lokalen krijgen maakt ons blij. Het is daar aan de molen een beetje oud aan het worden. We hebben een kleine maar warme, toffe chirogroep met een familiale inslag. In september zal de vriendjesdag nog doorgaan op de molensite want de verhuis staat ten vroegste einde 2024 ingepland.” De twee broers van het bouwbedrijf Margema, Frank en Stefan Geelissen, gaan er alles aan doen om de werken goed te laten vooruit gaan.

Alken Vallei

De bouw van de jeugdlokalen is een start van de uitvoering van het RUP Alken Vallei. “Van zodra de verenigingen verhuisd zijn zal het molengebouw leeg raken en kunnen we die site vernieuwen. Samen met het dossier voor de harmonie wordt met de bouw van die lokalen het startschot gegeven.”

Beelden © rdc