Aanstaande dinsdag zullen de respectievelijke gemeenteraadsleden van Borgloon en Tongeren, elk in hun eigen stad, een debat en een stemming houden op een extra bijeengeroepen gemeenteraad. In beide steden is te horen dat de meerderheid de fusie zal goedkeuren.

In Tongeren is er al ruim twee jaar groeiend verzet tegen de fusie met Borgloon. Maar een echte vuist maken konden de tegenstanders niet. De lage opkomst bij hun afgedwongen referendum gaf een vertekend beeld. In Borgloon legden de meeste Lonenaren zich neer bij een mogelijke fusie. Een late start van de tegenstanders post vandaag nog een ludieke doodsbrief in de brievenbus bij de helft van de Loonse bevolking.

Dinsdagavond zullen de gemeenteraden elks hun finale debat houden. Wellicht komt er groen licht in beide steden, waarna het fusietraject kan opgestart worden. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 is de fusie dan een feit.