Het koor Cantilone organiseerde een mee-zing-dag in de Sint-Odulphuskerk. “Wij willen het meerstemmig koorzingen promoten”, vertelt voorzitter Emmy Vandersmissen. “Wij hebben workshops voorzien om je op weg te zetten over het zingen in een koor. We leren enkele nieuwe liederen aan en werken op de juiste stemhouding.” De vaste leden van het koor zorgden mee voor koffie en taart, zodat het ijs wat gebroken werd met nieuwe deelnemers. “Verder was er avondeten voorzien en gaf onze dirigent Ludo Claesen feedback aan de deelnemers. We sloten de avond af met een toonmoment. Samen zingen geeft een heel goed gevoel, en zo word je ook vrienden van elkaar”, besluit Emmy. Aansluiten bij het koor kan altijd. Er is geen voorkennis vereist.