In het station van Landen vond vanavond een brand plaats, vlak na het spitsuur.

Momenteel ontbreekt nog alle info en kan kwaad opzet niet worden uitgesloten.