Vandaag, op de persconferentie hebben de virologen van het nationaal Veiligheidscomité ons nog eens met de neus op de feiten gedrukt, en ons niet alleen, want prompt na deze persconferentie kondigde de Vlaamse regering een overleg aan om de regels te verstrengen.

“Probeer in de komende twee weken even niet af te spreken met vrienden of familie buiten uw eigen gezin”, zei Steven Van Gucht.
“Druk op de sociale pauzeknop. Het aantal patiënten in onze ziekenhuizen neemt nog steeds snel toe. Aan het huidige tempo liggen binnen twee weken alle bedden op intensieve zorg vol. Elke nieuwe maatregel vraagt tien dagen eer we een effect kunnen waarnemen in de ziekenhuizen. Wat we nu dus doen, zal doorslaggevend zijn voor de ziekenhuiscijfers in tien dagen. We kunnen de trend nog keren. We kunnen de zorgverleners best helpen door even niet af te spreken met elkaar.”

Weer de ouderen in het oog van de storm
“De hoogste besmettingsgraad wordt nu vastgesteld bij 90-plussers en niet meer bij de twintigers. Ook zijn er belangrijke toenames bij 70-plussers. Dit zal ongetwijfeld leiden tot bijkomende hospitalisaties. Eén op de vijf besmettingen vindt wel nog steeds plaats bij 20-30 jarigen met een kleine piek bij de 25-jarigen.”

“Waar we initieel de belangrijkste toenames in het Zuiden van het land zagen, zien we momenteel de snelste toenames in het Noorden. In Oost-Vlaanderen verdubbelen de cijfers om de week. In Limburg en West-Vlaanderen om de 8-9 dagen. De cijfers in Vlaanderen lopen momenteel ongeveer tien dagen achter op Wallonië. We volgen dus hetzelfde traject”, zei Van Gucht.

Binnen twee weken de intensieve bedden vol!
“De ziekenhuiscijfers verdubbelen om de acht dagen. Gemiddeld zijn er 468 nieuwe opnames per dag. Brussel, Henegouwen en Luik zijn verantwoordelijk voor bijna 60 procent van alle nieuwe ziekenhuisopnames”, zegt Van Gucht.

“Momenteel liggen er 4827 Covid-patiënten in het ziekenhuizen. 757 daarvan op intensieve zorg. Het aantal patiënten verdubbelt om de 8 dagen. Binnen vier dagen kunnen we de kaap van 1000 bedden op intensieve zorg overschrijden. En indien dit tempo aanhoudt, zullen we binnen minder dan twee weken de kaap van 2000 patiënten op intensieve zorg kunnen bereiken. Dat is de maximumcapaciteit voor Covid-patiënten op die dienst intensieve zorg.”

Minister Jambon heeft de brand ontdekt die al dagen lag te smeulen
“Deze week is zeer belangrijk. Er moet een dalende trend worden ingezet. Zo niet dreigen er dramatische toestanden”, zei Yves Stevens nog. Hij riep dan ook op tot verantwoordelijkheid. “Nu is niet het moment om de limieten van de regels op te zoeken.”

Blijkbaar heeft de Vlaamse regering ook naar de persconferentie geluisterd, want een uurtje erna kondigde minister-president Jambom aan dat de Vlaamse regering zit dinsdagavond samen zal zitten voor eventuele bijkomende coronamaatregelen. Zou er dan toch ergens brand zijn op het Martelarenplein in Brussel?