“Deze periode is een van de moeilijkste van de pandemie. In deze gure herfst gedijt het virus het best. Het virus voelt zich als een vis in het water. Dit wordt onze belangrijkste beproeving om het virus te overwinnen.” Met deze woorden opende viroloog Steven Van Gucht de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum deze voormiddag op 11.00 uur.

“Verschuiving naar actieve bevolking”
“Dinsdag 20 oktober was de dag waarop we het hoogste aantal nieuwe besmettingen hebben geregistreerd met 18.639 gevallen op één dag. De dagen erna komen we uit op ruim 16.000 gevallen per dag. Het weekgemiddelde is daardoor 13.858 nieuwe vastgestelde gevallen per dag. Dat is een toename van 40 procent op weekbasis. En dat komt neer op een verdubbeling om de 14 dagen. We moeten wel rekening houden het met feit dat nu enkel nog mensen getest worden met symptomen”, zei Van Gucht.
De leeftijdsverdeling schuift ook verder richting de actieve bevolking. Afgelopen week waren er evenveel besmettingen bij dertigers en veertigers als bij twintigers. De helft van alle besmettingen vindt plaats bij personen ouder dan 40 jaar.

“Zorgwekkende cijfers in de woon-zorgcentra”
“Bij de 90-plussers verdubbelden de cijfers nog steeds om de week. We zien een bijzonder hoog besmettingsrisico in die leeftijdscategorie. Zo werd er de afgelopen twee weken bij 2 procent van alle 90-plussers Covid-19 vastgesteld. Deze zorgwekkende cijfers zijn een reflectie van de verslechterde situatie in de woonzorgcentra waar we nog steeds een toename zien van de besmettingen en uitbraken.”

Steven Van Gucht: “Raak niet ontmoedigd”
“De Vlaamse Regering heeft gisteren verregaande maatregelen aangekondigd. Die gaan ons, samen met de Waalse en de Brusselse maatregelen, in staat stellen om de tweede golf af te vlakken. Maar elke maatregel vraagt minstens tien dagen eer we een effect op de ziekenhuizen zien. Raak dus niet ontmoedigd”, zei Van Gucht. “Zeker nu telt elke dag om de piek van de ziekenhuisopnames af te zwakken. Wacht dus niet met de maatregelen. Wat we vandaag doen heeft een enorme invloed op de verwachte piek in november.”

“Soldaten aan het front aanmoedigen”
“De opnames blijven stijgen. Deze maatregelen zijn dus absoluut nodig en hebben een grote impact op iedereen. Iedereen wordt getroffen door deze crisis. Het zijn dan ook bijzonder moeilijke beslissingen voor onze leiders. We moeten het zorgpersoneel dan ook goed ondersteunend en moed toewensen net zoals we dat tijdens de eerste golf gedaan hebben. Zij zijn onze soldaten aan het front. Het is tijd voor solidariteit en begrip voor elkaar.”

Meeste overlijdens nog niet uit woon-zorgcentra
Ook de overlijdens blijven ook verder toenemen. Eergisteren hebben we de kaap van meer dan 100 overlijdens per dag overschreden. Sinds 23 oktober werden er gemiddeld 85 overlijdens per dag vastgesteld. Het aantal overlijdens neemt met 81 procent toe op weekbasis.
Van 20 tot 27 oktober werden er 540 Covid-overlijdens geregistreerd. De meesten vonden plaats in Luik, Brussel en Henegouwen.
“Het valt op dat het merendeel van de overleden mensen thuis leefden. Een minderheid, 33 procent, kwam uit de woon-zorgcentra. In de eerste golf was die verhouding omgekeerd. Die verhouding blijft stabiel, maar de overlijdens nemen wel toe in beide groepen.”

De boodschap is duidelijk: laat egoïsme varen
“Je zou denken dat het ondertussen duidelijk is voor iedereen dat de situatie zeer dramatisch is. Toch stellen we vast dat mensen de ernst van de situatie in vraag stellen en, nog erger, die lak hebben aan de maatregelen. Mensen die met andere woorden in deze zeer zeer kritieke situatie het individuele laten primeren op de volksgezondheid. Voor hen heb ik een duidelijk boodschap: egoïsme is de bondgenoot van het virus en zal leiden tot nog chaotischere toestanden. Solidariteit en verantwoordelijkheidszin is het enige juiste antwoord op deze situatie. Uw gedrag zal bepalen of familieleden, vrienden of uzelf morgen nog de nodige zorgen zullen krijgen, zegde Yves Stevens nog.