Uit archeologisch onderzoek voor de bouw van nieuwe woningen in Brustem bleek dat er bewoning was van in de oudheid. De opgravingen hebben een aanzienlijk aantal kuilen blootgelegd, vergezeld van een schat aan waardevolle vondsten. Die zijn nu overgedragen aan het onroerenderfgoedepot GAZO van Sint-Truiden.

Bijzondere ontdekkingen zijn onder andere een maalsteen uit de tijd van de Lineaire Bandkeramiek, beschilderd aardewerk uit de IJzertijd, diverse munten uit de Romeinse tijd en een mantelspeld uit de Vroege Middeleeuwen. De vondsten geven aan dat de bewoners in de Truiense contreien waarschijnlijk redelijk welvarend waren. Naast de vondsten uit Brustem, werden ook vondsten van de sites Ursulinenklooster in de Urselinenstraat en de Ziekerenweg aan het depot geschonken.