TONGEREN – Het historische kerkhof tussen de Bilzersteenweg en de Driekruisenstraat, aangelegd meer dan tweehonderd jaar geleden, is vanaf nu digitaal toegankelijk. Destijds beslisten de autoriteiten dat begravingen niet langer rond kerken mochten plaatsvinden, maar buiten de stadsmuren moesten gebeuren. Het kerkhof groeide gedurende deze twee eeuwen gestaag en onderging diverse transformaties, waarbij duizenden Tongenaren er hun laatste rustplaats vonden.

“Na de opening van een nieuw stedelijk kerkhof in Berg in 1994, raakte de oude begraafplaats geleidelijk in vergetelheid”, steekt burgemeester Patrick Dewael van wal. “Desondanks vinden er nog steeds begrafenissen en bijzettingen plaats. Bovendien zijn er enkele bijzondere graflocaties, zoals die voor kinderen en oud-strijders. Echter, omdat het merendeel van de begravingen hier dateert van vóór de jaren 1840 en destijds niet altijd alle namen volledig werden geregistreerd, is het vaak moeilijk om specifieke graven te identificeren.”

Schepen Gerard Stassen van Erfgoed vult aan: “Het Geschiedkundig Genootschap begon eind jaren 1990 met een inventarisatie, die in 2004 werd aangevuld en gepubliceerd door het stadsarchief. Hierin werden graven van vóór 1945 beschreven. Enkele jaren geleden heeft een vrijwilliger van het Stadsarchief, Erik Vranken, de graven opnieuw gefotografeerd, waarbij speciale aandacht werd besteed aan de inscripties en afbeeldingen op de grafstenen. Erik heeft tevens het grondplan digitaal gereproduceerd, waardoor de foto’s en gegevens konden worden gekoppeld met behulp van medewerkers van het Stadsarchief, GIS en Burgerzaken.” De gegevens zijn nu online beschikbaar via www.gis3700.be/begraafplaatsenTongerenCentrum

Gericht zoeken

Ter plaatse kunnen eveneens alle gegevens worden geraadpleegd door het scannen van een QR-code. “Je kan informatie opzoeken per graf, maar ook gericht zoeken naar families of specifieke personen. De website biedt ook de mogelijkheid om aanvullende informatie te verstrekken of opmerkingen te plaatsen.” Inmiddels zijn ook de kerkhoven van Lauw, Nerem, Piringen, ‘s-Herenelderen en Vreren op dezelfde manier gefotografeerd en in kaart gebracht, en zullen ook zij in de toekomst beschikbaar worden gesteld. “De digitale beschikbaarheid van de historische gegevens biedt niet alleen een waardevolle bron voor genealogisch onderzoek, maar helpt ook bij het behoud en de waardering van het erfgoed van Tongeren”, besluit burgemeester Dewael.