In 2019 gebeurden er in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad 507 verkeersongevallen waarbij er één of meerdere personen gekwetst raakten. Nooit eerder was dit aantal zo laag. Hoewel er op verkeersvlak minder processen-verbaal werden opgesteld, plukte de politiezone opvallend meer dronken bestuurders uit het verkeer.

In 2019 stelden de inspecteurs van de politie Limburg Regio Hoofdstad 507 verkeersongevallen met gekwetsten vast. In 2018 waren dit er nog 588, vier jaar geleden zelfs 686. “Nooit eerder hebben we in onze zone zo weinig verkeersongevallen vastgesteld,” zegt korpschef Pirard. “In alle gemeenten van onze politiezone is het aantal ongevallen het afgelopen jaar gedaald.” De meeste verkeersongevallen gebeuren nog steeds in de herfst- en wintermaanden.

Meer dronken bestuurders betrapt

Aangezien verkeersveiligheid één van de belangrijkste aandachtspunten van de politiezone is, werd er het afgelopen jaar nog meer én gerichter gecontroleerd. “Voor bijna alle verschillende verkeersinbreuken werden het afgelopen jaar minder pv’s opgesteld,” klinkt het bij de politiezone. “Het aantal bestuurders dat geflitst werd, is zelfs met bijna 15% gedaald. In 2019 kregen 49.663 chauffeurs een snelheidsboete.”

Het valt wel op dat het aantal dronken bestuurders het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen is. Op een jaar tijd werden er meer dan 1.000 dronken chauffeurs uit het verkeer geplukt. Dit is een stijging van meer dan 16% (866 in 2018).

Meer informatie:

Dienst communicatie

011 938 820 | 011 938 821 | 011 938 822 communicatie@politielr