De familie bracht ons vandaag op de hoogte van het overlijden van Beeckman Relinda, echtgenote van Rosseels Fonny.

De afscheidsviering zal plaatshebben in intieme familiekring.
Gelegenheid tot groeten in het funerarium Eraerts, Kazelstraat 31 te Sint-Truiden, woensdag 4 maart 2020 van 18.30 tot 19.00 uur.

Zie https://www.uitvaartzorg-eraerts.be/nl

Wij wensen familie, vrienden en kennissen alvast veel sterkte toe.