Honderden bezoekers hebben zondag een rondleiding gekregen in de 18.000 m² nieuwbouw van Hasp-O Centrum in de Fabriekstraat. Heel de buurt stond tot aan Stayen en tot in de aanpalende woonwijk plenair vol geparkeerd. Vrijdagavond knipte minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) het lintje door en werden de toekomstplannen voor de site bekend gemaakt. “We gaan de schotten ASO-TSO-BSO doorbreken”, stelde Fred Stijnen van de Raad van Bestuur.

Het Katholiek Onderwijs steekt in Haspengouw duidelijk een tandje bij. Vanaf september zullen de leerlingen van de tweede en de derde graad van de site in de Plankstraat (abdij) en Gildestraat (Technicum) samen school beleven in een ultramodern complex in de Fabriekstraat. Ook Qrios (het volwassenenonderwijs), ‘Duaal leren’ (het vroegere deeltijds onderwijs) en een aantal klasjes van OKAN (Onthaalklassen Anderstalige Nieuwkomers) zullen er hun vaste stek vinden. De eerste graad blijft in de Plankstraat.

Fred Stijnen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Hasp-O Centrum, stelde vrijdagavond bij de opening dat er al in 2010 werd gestart met het nadenken en uitwerken van dit grootschalige project. Zijn doelen staan op scherp: “Dit is de school van de toekomst. Een eigentijdse leeromgeving met oog voor hedendaagse didactiek in een groene omgeving. Daarbij staan de drie domeinen ‘Economie en Organisatie’, STEM en ‘Taal en Cultuur’ centraal. We doorbreken hier de traditionele schotten ASO-TSO-BSO. En na de schooluren zal de sporthal en de site worden opengesteld voor de activiteiten van de buurt en voor de sportverenigingen.”

Warme woorden waren er van deken Wim Ceunen namens het bisdom. Hij legde mooi uit wat de aanwezigheid van het kruisbeeld met Christus kan betekenen en sprak de zegen uit: “Moge deze school een huis zijn waar leerlingen kunnen groeien in weerbaarheid. Een huis waarin mensen mogen opgroeien en zich bemind weten. Een huis met gedegen en integere leerkrachten, waar de geest van wijsheid en inzicht, van liefde en respect mag vertoeven.”

         

Eigen laptop

“In elke klas van Hasp-O Centrum vind je straks een digitaal schoolbord”, vertelt directeur Eddy Roosen bij de rondleiding. “Bovendien krijgen alle leerlingen vanaf september een eigen laptop van de school, waarvan ze zowel thuis als op school gebruik kunnen maken. Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan, vind je in elke gang een ander vakgebied terug. Zo hebben we een ‘talenstraat’ met 21 lokalen voor taalonderwijs, een gang voor mechanicalessen, een wiskundestraat en een wetenschapsstraat. We hebben een auditorium en een eetzaal voor 600 personen, een ruime sporthal, een gymzaal en drie basketbalvelden. De speelplaats is gedeeltelijk overdekt en in de ondergrondse garage is plaats voor 180 fietsen en 94 auto’s.”

Verkeer

Zowel vrijdagavond als de ganse zondag waren er rondleidingen in het complex. Oud-leerkrachten, buurtbewoners en toekomstige leerlingen met hun ouders bezochten het gebouw. Dat Hasp-O Centrum een school van de toekomst is werd door iedereen gesmaakt. Daarnaast waren er bezorgde vragen over de verkeersveiligheid. In de Fabriekstraat zijn er geen voet- en fietspaden. “De straat is hier al druk”, vertellen buurtbewoners die een kijkje komen nemen. “We vrezen dat die ondertunneling er pas in 2025 gaat komen, en de stad geen geld meer heeft om voetpaden aan te leggen.” Oppositiepartij Vooruit stelde over de mogelijke verkeersveiligheidsproblemen al vragen in 2020 maar kreeg als antwoord van het stadsbestuur dat het allemaal wel in orde zou komen. Er wordt gevreesd voor een verkeersinfarct. Drie jaar later is daar nog steeds geen duidelijkheid over.

Haspootje

Om de start de nodige schwung te geven (her)lanceerde Hasp-O een lekker biertje. Elf jaar geleden brouwde Technicum-leraar Johan Theys ‘De Aalmoezenier’ ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de school. “Daar heb ik nog één volle fles van”, glundert hij. “Met 9% alcohol is dit ‘Haspootje’ eigenlijk mijn Aalmoezenier dat van onder het stof werd gehaald.” Ruim 140 liter werd er afgelopen weekend van gedronken. “In september willen we grote flessen ervan aanbieden”, besluit Johan.