Het lokaal bestuur Sint-Truiden is nu toch kandidaat-koper voor domein Terbiest. Op de laatst mogelijke dag deed het stadsbestuur een bod. “Eindelijk! Het domein Terbiest is een groene long, die heel wat mogelijkheden biedt”, zegt oud-burgemeester Ludwig Vandenhove (Vooruit). Maar over de financiële kant van de zaak is er nog veel onduidelijkheid.

Het domein Terbiest is 16 hectare groot en gekend bij vele Truienaren als de plaats van heel wat van hun verenigingen, en verder is het een gebied met boomgaarden, bossen, een park met een vijver en het kasteel natuurlijk. Dat die site in handen zou komen van de stad zou een erg goede zaak zijn. Tot dat inzicht is nu ook het Truiense stadsbestuur (cd&v/Open Vld/ N-VA) gekomen. “Het heeft een belangrijke functie en historische waarde in onze stad“, vertelt Jo François (N-VA), en schepen van Financiën. “Gezien de ligging en de ontwikkelingskansen biedt Domein Terbiest enorm veel mogelijkheden. Een groot deel van het domein is ook ingekleurd als gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut. Deze mogelijke aankoop is een investering in de toekomst van Sint-Truiden dus is het evident dat we middelen hiervoor inzetten. We wachten in alle vertrouwen de aankoopprocedure af. We zullen middelen vrijmaken om de site te beschermen en verder op te waarderen.”

Bocht van 180 graden

“Dit is een prachtig stukje natuur en een prachtig gebouw”, reageert Peter van Dam (Groen) vanuit de oppositie.
“Wat me verwonderd is dat het hele schepencollege tegen was en nu allemaal om ter hardst roepen hoe mooi het wel is en wat een geweldige kans we hier hebben. Begrijpe wie begrijpen kan. Maar goed, ik ben al met al blij dat ze nu op de kar springen.”

“Een goede zaak”, reageert ook oud-burgemeester Ludwig Vandenhove namens de andere oppositiepartij, Vooruit. “Het domein Terbiest is een groene long, die heel wat mogelijkheden biedt. Politiek is vooruitzien en met het toenemend klimaatprobleem is het belangrijk om groene eilanden te behouden en te koesteren. Bovendien biedt dat de mogelijkheid om de verenigingen, die er nu gehuisvest zijn op termijn een degelijk onderkomen te bezorgen. En waarom niet het park koppelen aan een vorm van stadslandbouw? Waarom geen procedure inzetten om het kasteel of gedeelten te laten declasseren?”

Hemelrijk schrappen

Op de laatste gemeenteraad bleek dat de stad heel wat investeringen in nieuwe projecten heeft geschrapt. Waar komt het geld dan vandaan voor de aankoop en de renoveringswerken van site Terbiest? “Het gaat hier om investeringsbudgetten, en daar kunnen we toch wel wat mee schuiven”, vindt burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v). Blijkbaar is er nog niet echt over nagedacht.

De oppositie maakte de financiële oefening al wel. Gemeenteraadslid Vandenhove: “Ik zie als oplossing dat het stadsbestuur afziet van de plannen in Brustem en dat dat geld wordt geïnvesteerd op het domein Terbiest. Nu is er in de meerjarenplanning 6 miljoen euro zonder BTW voorzien voor de site Hemelrijk.”

(Lees verder onder de foto)

Verenigingsleven

“Op het domein Terbiest kan er planmatig en op termijn gewerkt worden voor de huisvesting van de er nu gevestigde verenigingen”, vervolgt Vandenhove. “We moeten die organisaties niet wijsmaken dat zij van vandaag op morgen nieuwe lokalen gaan krijgen. Op korte termijn moeten de meest noodzakelijke herstellingen gebeuren. Op lange termijn moet er een nieuw subsidiereglement komen, waarbij de verenigingen zelf bouwheer zijn. Elke vereniging heeft een eigen cafetaria, hetgeen belangrijk is voor hun inkomsten”, besluit Vandenhove.

Het voorstel tot aankoop van de site zal op de eerstvolgende gemeenteraad van 30 januari aanstaande gestemd worden. Buiten de stad zelf zijn er nog vijf andere kandidaat-kopers.

Foto’s © GO!