Voor ouders die een kindje verliezen na minder dan 140 dagen zwangerschap, is het een pijnlijke realiteit dat ze wettelijk gezien geen geboorteaangifte kunnen doen. Het lokaal bestuur Sint-Truiden opent nu voor hen een sterrenregister. Alle ouders in Sint-Truiden die ooit geconfronteerd werden met dit verlies kunnen hun sterrenkindje laten registreren in het sterrenregister. Met dit initiatief wil het lokaal bestuur de ouders een hart onder de riem steken en hun verdriet erkennen en valideren.

“We hebben ervoor gekozen als stad om een register te openen voor stil geboren kindjes, ook bij minder dan 140 dagen zwangerschap”, vertelt Eerste Schepen Hilde Vautmans (Open Vld). “Mensen konden hun kindje al laten registreren na 140 dagen zwangerschap, nu kan het ook ervoor. Een kind verliezen is voor het leven en het is het ergste wat er is. Vandaar dat we ouders de mogelijkheid bieden om hun kindje te laten registreren. Het is geen verplichting; het is een mogelijkheid.” De stad zal bij dergelijke registraties een theelichtje meegeven in de vorm van een sterretje en een levensboompje.

Bij de Gezinsbond zijn ze erg vertrouwd met sterrenkindjes. De nationale organisatie ijverde de voorbije jaren ervoor dat elke ouder de mogelijkheid zou moeten hebben om een doodgeboren kindje te laten registreren. Tot voor kort was registratie pas na een zwangerschap van 140 dagen mogelijk, de periode waarna een kind levensvatbaar kan zijn. “De wetgever is daar op ingegaan en biedt nu aan steden en gemeenten effectief die mogelijkheid”, vervolgt schepen Vautmans. “Ons initiatief is niet alleen bedoeld voor ‘vanaf nu’ maar werkt ook met terugwerkende kracht. Ouders die de voorbije maanden of jaren vroegtijdig een kindje verloren tijdens de zwangerschap kunnen het kindje komen laten registreren.”

Of de schepen weet heeft van vragen hierover door ouders? Vautmans herinnert zich dat de vraag al lang leeft bij de bevolking. “Toen ik in het Federaal Parlement met de wetgeving bezig was rond sterrenkindjes kreeg ik inderdaad die vraag. En als je weet dat één vrouw op tien wereldwijd geconfronteerd wordt met een stil geboren kindje, dan denk ik dat we hieraan moeten tegemoet komen.”

Praktisch

Het sterrenregister is een digitaal document. Het zal de naam, voornaam, geboorteplaats en datum van stilgeboorte van het kindje bevatten, evenals de namen en het adres van de ouder(s). De registratieprocedure is eenvoudig en kan ofwel online gebeuren via een formulier op de stadswebsite of fysiek na afspraak bij de Burgerlijke Stand.

In beeld:  Schepen Hilde Vautmans op de sterrenweide waar vanochtend het nieuwe initiatief werd voorgesteld.

Beelden © HV