Deze week starten de werken aan kasteeldomein ’t Speelhof. Het lokaal bestuur werkt aan een nieuwe toekomst voor de historische gebouwen. De erfgoedsite zal eerst duurzaam gerestaureerd worden om daarna herbestemd te worden. De werken worden in verschillende fasen afgewerkt.

Het eerste deel van de werken concentreert zich op het stabiliseren van de ondergrond en de structurele integriteit van het gebouw. Het gebouw wordt hierbij volledig gestript. De belangrijkste erfgoedelementen zoals de houten trap en marmeren vloer worden gedemonteerd en opgeslagen, zodat ze in een later stadium veilig teruggeplaatst kunnen worden. Daarna volgen de dakwerken, gevelwerken en de herstellingen aan het schrijnwerk.

Wintertuin

Ook de orangerie wordt in ere hersteld. De demontering en heropbouw van de constructie vergt een gespecialiseerde aanpak en wordt pas gestart na de realisatie van de ingrijpendste werken aan het gebouw. Om de veiligheid te garanderen wordt een deel van de dreef voorbehouden voor werfverkeer. Fietsers worden omgeleid via het nabijgelegen begijnhof, voetgangers kunnen via de tuinen en het dierenparkje. Er komt een tijdelijke pop-up horeca aan de speeltuin. Het einde van de werken is voorzien voor maart 2026. De restauratie kost 5 miljoen euro.