Op dinsdag 5 maart verwelkomde de UCLL-campus Diepenbeek 130 vertegenwoordigers uit het Limburgse secundair onderwijs, sociaal-culturele organisaties en de overheid voor de negende editie van het UCLL-kennisdelingsevent Cross-over! Dit keer werd het thema Talent Mining in samenwerking met Limburg Sterk Merk (LSM) belicht.

Een jaar geleden ondertekenden LSM en Hogeschool UCLL het project Talent Mining Limburg, waarmee de hogeschool startte met de ontwikkeling van trajecten om jonge ‘locked potentials’ te ondersteunen. Hogeschool UCLL zet zich al jaren in voor een sterkere participatie aan hoger onderwijs in Limburg, maar met de ‘inkanteling’ van graduaatsopleidingen en het LSM-project Talent Mining kan ze hier sinds vorig jaar nog krachtiger op inzetten. “De eerste cijfers zijn bemoedigend”, zegt algemeen directeur van UCLL Marc Vandewalle. “Er is een toename in het aantal UCLL-graduaatsstudenten in Limburg. De laatste vijf jaar is er een lichte stijging te zien, met dit academiejaar een opvallende stijging, vooral bij de februaristarters. Bijna 100 studenten zijn dit jaar in februari gestart aan een graduaatsopleiding bij UCLL in Limburg. Veel van deze nieuwe studenten volgen een atypisch parcours, waarbij ze na het middelbaar direct aan de slag gaan en later beseffen dat een diploma van pas kan komen op hun carrièrepad.”

Doorstroom en uitstroom

Verder onderstreept Vandewalle het belang van doorstroom en uitstroom van studenten binnen het Talent Mining-project. Amir Bachrouri, voormalig voorzitter van de Vlaamse Jongerenraad, bracht zijn boek ‘Doe.Maar.Niet.’ onder de aandacht, waarin hij de ervaringen van jongeren in het onderwijs beschrijft. Hij benadrukte tijdens het event hoe lage verwachtingen de dromen van een jonge generatie kunnen dwarsbomen en pleitte voor collectieve actie in plaats van belerend te zijn. “Met de inzet van initiatieven zoals Talent Mining Limburg, is onze Hogeschool UCLL en zijn onze partners vastberaden om de participatie aan hoger onderwijs in Limburg te versterken en jongeren te ondersteunen op hun weg naar succes”, besluit directeur Vandewalle.