Op paasmaandag, één april, pakte het Truiense Kenniscentrum voor het SINTRÙINS, beter bekend als ” ‘t Neigemènneke, uit met een persconferentie. Onder de titel Nieve bòstels kieëre goet! knipoogde de vereniging van het sinttruins dialect naar de actualiteit, met name naar een initiatief van de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter Marc Bels. Trots als we zijn op ons dialect en op deze vereniging publiceren we graag de integrale tekst van de persconferentie van ‘t Neigemènneke van afgelopen ‘poosmoondag’.

 

Nieve bòstels kieëre goet!

Vee zén ieël blèè da de nieve vuirzitter van de gemeinteroot, MARC BELS, òòs ei loote weite as ieëste, da ‘t er zinnes is et Sintrùins op de vergoaderinge as de ieënige toal te loote gebrùike. De ieëste vergoadering van april 2024 begint et al. Vee vrúge um verwa da ’t er et zoe wilt.

Awol, zei ter, as dzje da noo gót van de léste mòòn en zèllefs joore, wèè móejelek de minse mekààndere verstón op de vergoaderinge. Vee èbbe al iederieën ene mikrou gegeeve en ve speile alles nog ens af op den tèllevieze, ma da èllept dzjust niks. Voul rúzieng vur niks, minse dèè et nè verstón en och as dzje dan doonoo leest da iederieën iet àànders geuurt ei, dan vuul dzje toch be oer èllebouge da do iet móet verààndere.

As twidde reide, zei Luc Bels, zien vee toch iet gebuire wa vee nè wille! Wèè langer wèè mieër zitte do minse in de root dèè òòs toal nemee klàppe, zèllefs nè verstón, da zén gin Trùineers nemee! Moe gie da eine. Ich veing, zei ter, da dezèllefde toal klappe e tieëkel is van integroase, en da wille vee toch.

Och van de opposiese kam do kommentaar. Da is allieën mar omda et ieën van deis wir kuis is, zei Gert Stas, ee was toch al joore vuirzitter van de root en toen ei ter toch niks gezeit. As se niks nemee veinge vur fieëskes te geeve en op de-n tèllevieze te koume, dan móet dzje zoe iet aatveinge. Ziet mar ens wèè vee da gedón èbbe vur Sintrùin op de-n tellevieze te krèège. Vee móete allieën mar et wòòt “schandoal” zègge en se zén àmmòòl doo, de pers van èè en van de-n ieële weerelt.

Van aat Uiroupa kam do ginne kommentaar. En Günther Dauw wist nè goet no wa ene kàànt ter mòs zien. Ee weit och da do inne-n is dee gèèn zou èbbe da se op de parking uiveral etzèllefde zoun klàppe.

De gouvernuir lut òòs weite da ter “not amjoeëst” is want gelèk dzje weit ei ter Sintrùin nog altèèt onder zinne-n daam. Ee vink da do in Limburg mar ieën toal kan bestón en as da zoe is, da et dan het Genker mùs zén. Ee is van doo en àànders ei ter last be Zuhal want dèè kint voul minse van de gazètte en van de-n radiejou.