Raadsleden Gert Stas en Filip Moers van oppositiepartij sp.a hebben een procedure aan hun been. Ze maakten een lijst van stadspatrimonium bekend met de bedragen van enkele gebouwen. Daarmee schenden ze de geheimhoudingsplicht, volgens eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA).

Ex-burgemeester en nu Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a) is niet mals voor schepen Engelbosch.

“Het gaat van kwaad naar erger in Sint-Truiden. Schepen Jelle Engelbosch dreigt met een procedure tegen sp.a collega’s gemeenteraadsleden Filip Moers en Gert Stas, omdat ze gewoon hun werk doen. De CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden weigert de lijst bekend te maken van de gebouwen met hun geschatte waarde, die in de meerjarenplanning staan om te verkopen. Via de in- en uitgaande post zijn Filip en Gert er nu op een decretaal correcte manier in geslaagd om de nodige informatie te bekomen, die we in feite gewoon hadden moeten krijgen via het college van burgemeester en schepenen. Verkozen gemeenteraadsleden en zelfs de bevolking hebben daar recht op”, aldus Ludwig Vandenhove

“Met deze stap begeeft het college van burgemeester en schepenen zich op het pad van voormalig schepen Roland Duchâtelet (Open Vld), die zijn gelijk tegen toenmalig schepen Filip Moers en mijzelf ook wou halen via de rechtbank. Politiek hoort thuis in de gemeenteraad, provincieraad of in één van de parlementen, niet in de rechtbank. Maar Jelle Engelbosch kent blijkbaar het gemeentedecreet niet”, zegt Vandenhove die zich nog afvraagt wie de advocaatkosten gaat betalen van deze eventuele procedure tegen Filip en Gert? “Juist, de belastingbetaler”, concludeert hij.