Als je in een relatie zit, zal je je wel al afgevraagd hebben: wat met seks? Is het coronavirus seksueel overdraagbaar? Seksuologe en relatietherapeute Rika Ponnet gaf het antwoord op Radio2.

“Uiteraard. Je kan bijna onmogelijk seks hebben zonder dat er speekseloverdracht is”, legt Ponnet uit. “Je bent zodanig close met elkaar. Je zoent en spreekt met elkaar. En je raakt elkaar en elkaars gezicht aan. Als je geen vaste relatie hebt op dit moment, dan is seks af te raden”, benadrukt Ponnet. “Maar met de mensen waarmee je sowieso samenleeft, is het bijna onmogelijk om intiem contact te vermijden” legt Ponnet uit. “Je kan dat bijna niet uit de weg gaan. Je leeft en slaapt samen. En ook je kinderen wonen onder hetzelfde dak.”

“Je kan uiteraard alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen, dat is heel verstandig. Sommige mensen slapen ook apart. Mensen van de medische sector hebben door hun werk een grote kans om met het virus in contact te komen. Ik hoorde al van verschillende artsen en verpleegkundigen dat zij het intieme contact proberen te vermijden door niet met elkaar te slapen, te knuffelen of te kussen.”

Is apart slapen goed voor je relatie?

“Zolang apart slapen,beperkt blijft tot een bepaalde periode (tenzij je je partner te pletter snurkt), zal dat geen effecten hebben”, benadrukt Ponnet. “Je slaapt niet apart omdat je ruzie hebt, maar omdat je mekaar net wil beschermen. Dat is een gebaar van liefde en betrokkenheid”, vindt Ponnet.

Sociale media een oplossing voor lichamelijk contact?

“Mensen zijn van nature geprogrammeerd om in moeilijke tijden net wél contact te zoeken met de anderen”, verduidelijkt Ponnet. “Moeilijke periodes verbinden mensen. We zoeken troost bij en verbinding met de anderen. En dat doen we vaak op een fysieke manier”, legt Ponnet uit. Maar net dàt mag vandaag niet. Daarom is het een uitdaging om het via communicatie te doen”, benadrukt Ponnet. “De sociale media hebben een nieuwe positieve dimensie gekregen. We kunnen opbeurende berichtjes sturen zonder gevaar te lopen. Sociale media tonen vandaag dat ze ook hun goede kanten behhen.”

Zijn er alternatieven?

“Fysieke nabijheid is belangrijk voor de mens. Zeker in tijden als deze zoeken we vaak fysieke troost bij elkaar. Maar het is beter om dat vandaag niet te doen. Op die manier werken we verder aan onze communicatieve vaardigheden, voorbij het lichamelijke en leren we dat steun en troost op een niet-fysieke manier ook leuk zijn”, besluit Ponnet.