Jaarlijks voorziet de gemeente Nieuwerkerken een budget van 125 000 euro voor buitengewoon onderhoud van onze gemeentewegen.
Dit zijn wegen waar er in de nabije toekomst geen rioleringsprojecten voorzien zijn en waar het huidige wegdek in de best mogelijke toestand in stand gehouden moet worden.
Dit jaar werden de volgende wegen door de firma Grizaco van een nieuwe toplaag voorzien: Tegelrijstraat, weg naar het kerkhof in Wijer, Heiligenbornstraat (inclusief de twee zijwegen ) en een zijweg van de Bergstraat.
De laatste jaren wordt er om budgettaire reden gekozen om deze asfaltwegen te bestrijken. Dit wil zeggen dat de wegen met warme bitumen ingespoten worden waarop er een maasgrind aangebracht wordt. Om deze steentjes te fixeren wordt alles afgewerkt met een slemlaag op basis van mortel. De methode bestaat er vooral in om het wegdek terug waterdicht te maken om schade te voorkomen in de winterperiode.