De gemeenteraad van Sint-Truiden keurde op maandag 18 november het aangepaste retributiereglement rond de inname van openbaar domein goed.

Op basis van praktijkervaring werden enkele passages verder verfijnd en uitgebreid om de toepassing ervan te optimaliseren. 

Het gaat om een aanpassing aan een reglement dat begin dit jaar in voege ging.

Het reglement stroomlijnt de administratieve procedures rond de inname van openbaar domein door de aanvragen, het beheer en de verdere afhandeling ervan, centraal te beheren.

“Dat is een hele verbetering ten opzichte van hoe het vroeger was, toen je bijvoorbeeld voor een commerciële activiteit bij de ene stadsdienst moest aankloppen en voor een verhuis elders moest zijn. Na een jaar hebben we de vernieuwde werking geëvalueerd en op basis daarvan nu al enkele aanpassingen aangebracht aan het reglement. Daarnaast werken we ondertussen aan een nieuw globaal geïntegreerd reglement”, zegt schepen van Financiën Jo François.

Vrijstelling
In het aangepaste reglement worden de verschillende types van inname (verhuis, werken,…) en de aard van het ingenomen domein (parkeerplaats, straat,…) verder op scherp gesteld. Daarnaast zijn de aanvraagtermijnen op bepaalde punten herzien en werden ook enkele uitzonderingen bepaald.

“Zo zal er geen retributie geïnd worden voor zogenaamde privé-activiteiten met een publiek karakter, zoals straatfeesten en buurtevenementen. Dat is vandaag ook niet het geval en daarom hebben we het ook als dusdanig opgenomen in het aangepaste reglement. Dergelijke initiatieven brengen leven in onze stad en willen we dus maximaal ondersteunen”, aldus burgemeester Veerle Heeren.