Ter gelegenheid van de nationale feestdag op 21 juli zal – op vraag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken – in het Te Deum ook aandacht zijn voor een eerbetoon aan de slachtoffers van Covid-19.

Om 10.00 uur zal er drie minuten stilte gehouden worden. “Er wordt ook gevraagd overal de kerkklokken gedurende 3 minuten te luiden, als eerbetoon aan de slachtoffers en om onze waardering voor het verzorgend personeel te uiten”, laat Karel D’Huys Vicaris-generaal van het bisdom Limburg weten.

Alle burgers worden verzocht om deel te nemen aan deze drie minuten stilte. Aan alle parochieverantwoordelijken of religieuze gemeenschappen wordt ook gevraagd om aanstaande dinsdag, op de nationale feestdag om 10.00 uur of na de verwelkoming wanneer er een Te Deum plaatsvindt in de kerk, de klokken te laten luiden en deel te nemen aan het gevraagde gebaar van stilte.

“Moge het een klein steentje zijn dat we als gelovige gemeenschappen bijdragen aan dit teken van inkeer en solidariteit, een deel van het brede gebaar van nabijheid in tijden van rouw en verlies dat we als Kerk ook willen blijven aanbieden aan onze medemensen, gelovigen en mensen van goede wil,” zegt Karel D’Huys Vicaris-generaal.