In 2016 namen de leerlingen van de GO! Freinetschool Het Wijdeland te Brustem hun intrek in de nieuwe schoolgebouwen, Geelstraat 51A, 3800 Sint-Truiden – Brustem. Na 4 jaar is de buitenaanleg nog steeds niet uitgevoerd. Als je weet dat er 10 klasjes zijn: 4 kleuterklasen en 6 lagere schoolklassen is de nood groot om te zorgen dat de kinderen op een veilige manier naar school kunnen.

Waarom is er gedurende 4 jaar nog steeds niets gedaan aan deze buitenaanleg? De aanbesteding was er maar helaas door het faillissement van de aannemer is de buitenomgeving niet aangepakt. De scholengroep 13 Zuid-Limburg en Go! Centraal hebben een budget vrijgemaakt om te zorgen dat er een veilige parking en een aangename groene speelplaats komt.  

Parking + toegankelijkheid
De huidige parking is provisoir aangelegd met kiezels en is niet veilig voor de doorgang van de kinderen die over de parking te voet of met de fiets moeten passeren.  Bovendien is de parking te klein om iedereen te laten parkeren. Hierdoor moeten de auto’s parkeren op de straat voor de school wat eveneens voor onveiligheid zorgt.

Door de aanleg van een nieuwe parking kan het veiligheidsprobleem opgelost worden en wordt er een veilige schoolomgeving gecreëerd. De bedoeling is dat er voldoende parking is voor zowel de personeelsleden als ouders die instaan voor vervoer bij activiteiten.

Ouders mogen nog enkel op de straat stilstaan of parkeren. Momenteel kan dit enkel in de Geelstraat of de Herderstraat aan de voorkant van de school.

Binnenkort is de nieuwe verkaveling met een 10-tal nieuwbouwwoningen en een nieuw aangelegde weg afgewerkt. De ouders kunnen dan eveneens langs de achterkant van de school aan de Tomstraat of de nieuw aangelegde weg stilstaan of parkeren om hun kind naar de school te brengen of af te halen.

Toegangsweg van Tomstraat naar school met nieuwbouwwoningen

De kinderen zullen gestimuleerd worden om te voet of met de fiets naar school te komen en gebruik te maken van de nieuwe fietsenstalling, die een 42-tal fietsen kan bergen. De kinderen zullen niet meer via de parking moeten gaan. Er worden een 25-tal parkeerplaatsen voorzien en 2 extra parkeerplaatsen voor mindervaliden. Dit geheel zal afgesloten worden met een slagboom. De toegangsweg van 4m breed naar de speelplaats van de school wordt behouden voor veiligheidsredenen en voor grote leveringen indien nodig.  Deze zal afgesloten worden met een afneembare flexibele fietspaal.

Groene speelplaats
De kinderen kunnen momenteel gebruik maken van een verharde speelplaats en een klein stukje grasveld. Kinderen moeten kunnen beleven en op ontdekkingstocht gaan. Er wordt daarom erg uitgekeken naar de nieuwe groene speelplaats. Het wordt een levende, natuurlijke speelplaats met klastuinen, wilgentunnels, snoeptuinen (bessenstruiken), afvalstraat om te composteren, fruitbomen…

De groene omgeving zal uitnodigen tot leren, zo is er in elk seizoen wat anders te zien op de toekomstige speelplaats. De leerkrachten willen daarom zoveel mogelijk naar buiten met de kinderen om het levend leren te stimuleren. Wijdelanders zijn mee verantwoordelijk voor het onderhouden van de klastuinen. Ook hier kan er gerekend worden op de hulp van tuinouders.  Zo zal er ook een amfitheater zijn om wekelijks toonmomenten met ouders en klassen te organiseren. Op die manier kunnen we in buitenlucht tonen wat er leeft op school en klasdoorbrekend leren.

De speelplaats wordt een uitdagende speelplaats waar kinderen gestimuleerd worden om te bewegen en avontuurlijk te spelen op de evenwichtsparcours, op het sportveld en op het speelplein.

Om nog meer leven in de speelplaats te voorzien, krijgen ze gezelschap van dieren (konijntjes, kippen,…). De verzorging van deze dieren is opnieuw een gedeelde verantwoordelijkheid bij de verschillende klassen. Deze groene speelplaats kwam tot stand door een bevraging bij zowel ouders, leerkrachten als ouders gedragen door de visie van de school.

Mevrouw de directeur Ilse Paulissen: “We zorgen ervoor dat onze kinderen naar school kunnen komen in een veilige en groene omgeving. De school zal toegankelijk zijn zowel langs de voorkant als de achterkant . Er is voldoende parking voor personeel voorzien maar er zijn ook extra plaatsen voor ouders. Als freinetschool is het ouderengagement binnen de school immers heel belangrijk om onze werking mogelijk te maken. Ouders participeren in de klassen, begeleiden tijdens uitstappen en klasactiviteiten. We hebben zelfs 2 extra plaatsen voorzien voor mindervaliden. Wij werken nauw samen met de overheid en nemen deel aan het project route2school in samenwerking met de Stad Sint-Truiden waardoor wij zorgen voor een veilige schoolomgeving. Het project zal in elk geval een verbetering betekenen voor de school en haar omgeving en de gebruikers hiervan.”