Bierbrouwer AB Inbev gaat deze zomer zijn gezuiverd brouwerijwater aanbieden voor de landbouwsector. Het zou gaan om 20 miljoen liter water. Water is voor de landbouw onmisbaar. Voor AB Inbev is het een win win situatie. Hun overschotten komen niet in de waterlopen terecht en wordt nuttig gebruikt om iedereen van grondstoffen te voorzien.

Landbouwers kunnen vanaf 1 juli elke dag met een tankwagen in de brouwerijen van Stella Artois in Leuven en Hoegaarden het water ophalen. De brouwer werkt samen met de Boerenbond om de ophaling logistiek mogelijk te maken.

Met de hulp van Fevia, de federatie van de Vlaamse voedingsindustrie, heeft AB InBev de noodzakelijke toelatingen weten te bekomen van de Vlaamse overheid. Dankzij de zogenaamde grondstofverklaring, die vereist is om afvalstoffen als grondstof te kunnen gebruiken, verzekert AB InBev de landbouwers dat het brouwerijwater geschikt is voor hun akkers. De brouwer wil deze zomer ook de waterophaling mogelijk maken in de brouwerij in Jupille bij Luik en is in gesprek met de Waalse autoriteiten om ook daar de nodige toelatingen te bekomen.

Of het water dat de landbouwers gaan halen, kan veranderen in bier, is ons niet geweten. Wat we wel weten is dat de landbouwers uit ons Haspengouw terecht kunnen voor water in de zuiveringsstations van Aquafin, beroep kunnen doen op opslag regenwater en waterreservoirs, grondwater kunnen oppompen, …