Wie is de man die steeds op de eerste rij staat als er geholpen moet worden? André Smets van Nieuw-Sint-Truiden, in een vroeger leven nog politieman met oog voor slachtofferhulp, syndicalist, sociaal bewogen en steeds bereid tot helpen!

Ondertussen is André gepensioneerd politieman, maar al de rest is gebleven wat hij was, zelfs toen een ree hem en zijn motor naar de vernieling sprong. André blijft de actieve ex-flik die hij steeds geweest is, nu binnen de parochiegemeenschap van Gorsem, binnen de seniorenbeweging OKRA waar hij instaat voor “belangenbehartiging”, als onmisbare hulp bij het jaarlijkse ACW-kerstfeest voor kansarmen, als steun en toeverlaat van zovele mensen die hij in alle stilte gaat bezoeken en helpen. Onze maatschappij zou er heel anders uitzien als er meer André Smetsen op onze aardbol zouden rondlopen. Op de foto zien we ons politiekorps uit de vorige eeuw, met ‘commissair’ Coenen en de betreurde commissaris Fernand Massa op de achtergrond. Maar wat is André Smets aan het doen terwijl de anderen zich amuseren? Inderdaad, zoals zo vaak!