Het Sociaal Verhuur Kantoor, SVK Land van Loon, werd in 1999 opgericht in de schoot van het ACW onder impuls van toenmalig voorzitter Jos Lacroix en Bart Verhoeven, die nog steeds in de Raad van Bestuur zetelt. Het was de bedoeling om kwetsbare mensen ook een degelijk dak boven hun hoofd te bieden, en toen het initiatief eenmaak in de steigers stond, werd het overgelaten aan de gemeenten, zonder wiens steun de realisatie niet mogelijk was.

210502-land_van_loon01_edited-1

De oude stek van SVK Land van Loon aan de Tongersesteenweg.

210502-lvl

Vanaf nu kan je hier terecht in de Diesterstraat als je een woning wil huren of verhuren.

Het Land van Loon heeft onder zijn hoede de zorg over bijna  400 woningen verspreid over de gemeenten tussen Halen en Tongeren. De sociale verhuurkantoren (SVK’s) zijn ontstaan uit de bekommernis om kwetsbare bewoners te steunen opdat zij ook gebruik kunnen maken van hun recht op wonen. Vele van deze mensen huren op de gewone woningmarkt, waardoor ze snel het slachtoffer zijn van huisjesmelkers. De SVK’s trachten de kwaliteit van het wonen van deze groep te verbeteren en te bewaken door zelf woningen op de private huurmarkt te huren om deze onder te verhuren. Het kleinschalige initiatief van de Christelijke Arbeidersbeweging in Zuid-Limburg is uitgegroeid tot een sterke speler op de woningmarkt voor mensen die elders vaak uit de boot vallen.

Tot nu toe kon je het Land van Loon terugvinden aan de Tongersesteenweg in Sint-Truiden. Nu verhuist het Sociaal Verhuur Kantoor naar de Truiense binnenstad, namelijk naar de Diesterstraat, ter hoogte van het Sint-Gangulfusplein, tot onlangs nog een voedingswinkel en daarvoor de zetel van het Autonoom Gemeente Bedrijf van Sint-Truiden.