210215-haspoOp het terrein van de nieuwe scholencampus van de scholengroep Hasp-O-Centrum achter het station zijn de opgravingen gestart in het kader van de archeologische studie voor er met de bouw van de Hasp-O Centrum scholen gestart mag worden. Medio april zouden die werken afgerond moeten zijn en kan met de bouw van 17.000 vierkante meter gestart worden. Het nieuwe scholencomplex gaat 160 miljoen euro kosten.

Tijdens de afgelopen weken werden sleuven getrokken over het hele perceel. Daaruit zijn verschillende resten uit de Romeinse tijd naar boven gekomen, zoals scherven van aardewerk, en andere sporen uit de middeleeuwen. Ook resten uit de metaaltijden, zoals uit de brons en ijzertijd, werden blootgelegd. Het is moeilijk om daar nu al precieze data op te kleven, dat moet nog verder onderzocht worden.

210216-haspo3De opgravingen werden tijdelijk stilgelegd door de winterprik, maar maandag zijn ze weer opgestart. Bij de eerste waarnemingen werden resten aangetroffen van een oude hoeve van circa 1200. Dat zijn interessante vondsten maar toch een stuk minder indrukwekkend dan bij vorige opgravingen op het naastliggende bouwperceel. Daar werden vermoedelijk de resten van een kerk met bijhorende kapel blootgelegd. Dat zouden de restanten van het Sint-Katelijneklooster van de benedictessen kunnen zijn. Deze abdij werd gesticht in de 12e eeuw als Sint-Katelijneklooster (Conventus Sancte Catherine of het Sint-Catharinaklooster van Sint-Truiden). Het bevond zich juist buiten de stadsomwalling van Sint-Truiden, op de plaats van het huidige station. In 1193 werd de Sint-Catharinakerk van het klooster ingewijd. Deze werd in de 18e eeuw afgebroken. In 1231 verhuisden de zusters naar Metsteren, waar ze een uitgebreid complex bouwden, nu bekend als Nonnemielen.

210216-haspo2Als de bouw eenmaal afgewerkt is zullen de scholen van Hasp-O Centrum, namelijk het vroegere Technicum en KCST naar de nieuwe campus verhuizen.