Het Psychiatrische ziekenhuis Asster is op beide locaties coronavrij. Dat bleek uit de testen op 25 april voor alle PVT-bewoners en op 18 en 19 mei werden alle patiënten en medewerkers van het psychiatrisch ziekenhuis getest.

Het psychiatrisch ziekenhuis en het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) hebben gedurende zeven weken strenge corona-veiligheidsmaatregelen moeten toepassen. Deze maatregelen hebben er toe geleid dat Asster de coronacrisis onder controle heeft. Tegelijkertijd beseffen wij hoe moeilijk het voor patiënten en bewoners is om onder deze strikte veiligheidsmaatregelen bij ons te verblijven. Vaak hebben hulpverleners afstand moeten nemen, terwijl nabijheid zo gewenst was. Ook voor vele familieleden en vrienden was de voorbije periode moeilijk om dragen. Ook zij hebben “afstand” gevoeld. Wij leven dan ook sterk mee met de extra problemen die deze crisis voor patiënten, bewoners en hun familieleden en vrienden met zich meebrengt.

Bij de test werden ook de medewerkers van de mobiele teams (Reling, Ligant-Reling werkingsgebied, DD) en de ziekenhuisschool De Radar betrokken. Van de 900 personeelsleden en 500 patiënten bleek slechts één medewerker, die vrij recent besmet was met het covid-19 virus en intussen hersteld is testte nog rest-positief.

Nu de overheid toelaat dat fasegewijs een aantal maatregelen worden versoepeld en door de positieve testresultaten brengt dit rust bij de patiënten vooral nu ook familieleden. Onder beperkte en volgens de strikte regels, mag men terug op bezoek komen: 1 persoon per patiënt, op vastgelegde tijdstippen en mits toepassen van voldoende voorschriften (handhygiëne, mondmasker, bezoek achter plexiglas). Indien deze positieve trend zich verderzet, worden bezoeken van meerdere bezoekers toegelaten, ten minste als men behoort tot dezelfde bubbel. De patiënten mogen ook opnieuw het domein verlaten, echter alleen onder begeleiding en ook hier gelden een aantal strikte voorwaarden: 1 bewoner + 1 begeleider, met behoud van sociale afstand.