Trends gaan in dalende lijn, besmettingsgraad stijgt

Algemeen

Op donderdag 21 mei werden 276 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 175 in Vlaanderen, 69 in Wallonië en 30 in Brussel. We hebben geen informatie over de woonplaats van de overige 2 gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 56 511.

Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 1 415 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 56 nieuwe opnames.
  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 268 patiënten, dat is een verdere daling met 9 patiënten in de voorbije 24 uur.
  • 15 123 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 135 in de voorbije 24 uur.
  • In totaal werden 9 212 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 26 in de voorbije 24 uur. Van die 26 overleden 14 mensen in het ziekenhuis en 12 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 67% bevestigd door een COVID-test.
  • Van de in totaal 9 212 overleden personen, overleed 48% in het ziekenhuis, 51% in een woonzorgcentrum, 0,2% thuis en 0,5% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (24%) als vermoede (76%) gevallen.

Opvallend bij de nieuwe cijfers is dat de besmettingsgraad, ook het reproductiegetal genoemd, stijgt naar 0,86. Het reproductiegetal (R) geeft weer hoeveel mensen een besmette patiënt op zijn beurt besmet. Is dat cijfer bijvoorbeeld 2, dan besmet elke patiënt 2 anderen, die op hun beurt elk 2 anderen besmetten. Ligt het op 0,5, dan besmetten 4 personen in totaal 2 personen, die er op hun beurt nog 1 ziek maken. Elke R-waarde tot en met 1 houdt de epidemie onder controle. Met 0,86 zitten we nu dichter in de buurt.

Geen reacties

Deel jouw reactie met de bezoekers van Truiensnieuws.be

Algemeen
Haspengouws fruit voor Belgische koning

Het is al decennia de gewoonte dat de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie op het einde van de hardfruitoogst een korf appelen en peren aan de koninklijke familie aanbieden. Dat liep dit jaar wel wat anders. De diensten van de koning hadden dergelijke audiënties wegens …

Algemeen
Is men de Groenmarkt al naar de kl…. aan het helpen?

Het feestgedruis van de opening raast nog door onze hoofden, en met fierheid wandelen we over onze vernieuwd Groenmarkt. Maar blijkbaar niet iedereen. De stad investeerde heel wat geld in de vernieuwing van de Groenmarkt, volgens sommigen te veel, maar dat laten we in het midden. Over het resultaat is …

Algemeen
Het is niet de eerste keer dat deze zaal in opspraak komt

Burgemeester Kristof Pirard reageert op de taferelen die zich in zijn gemeente Heers afspeelden “Boos en vol afschuw kijk ik naar deze beelden. Beelden die duidelijk tonen dat er nog steeds mensen zijn die het niet zo nauw nemen met de opgelegde regels, voor ieders gezondheid. En juist nu, dit …