“Afgelopen vrijdag stond een toegevoegd punt van de nv-a op de agenda van de gemeenteraad over het oprichten van een gemeentelijke commissie om de voor- en nadelen van een fusie te onderzoeken. Dit weekend liet de lokale journalist mij weten dat ze een positief artikel wilden maken over de samenwerking met de politiezones en dat ze daarbij ook iets gingen brengen over het geplande overleg van 9 oktober rond samenwerking! Ze wilden daarbij ook kort even fusies aanraken. Ik werd dus stomverbaasd wakker  met deze krantenkop!”

Burgemeester Els Robeyns is boos op de journalisten van Het Belang Van Limburg en schrijft dat ook in evenveel woorden op haar Facebookpagina. En we citeren.

“Hieronder kunnen jullie letterlijk lezen wat ik op de gemeenteraad geantwoord heb en wat ik afgelopen weekend aan de journalist overgemaakt heb. Onvoorstelbaar dat men tot zo’n krantenkop komt. Dat fusies de natte droom van sommige politici zijn dat wist ik al maar blijkbaar ook van sommige journalisten.”

“Zoals ik al vorige gemeenteraad gezegd heb gaan we met de 5 burgemeesters van de politiezone en de algemeen directeurs samen zitten om te zien wat de noden en behoeften zijn en hoe we elkaar daardoor samen te werken eventueel bij kunnen helpen. Ondertussen is er ook een datum voor dat overleg nl 9 oktober. Er is voor alle duidelijkheid tot nu toe aan mij geen enkele concrete vraag voor fusie gericht. Het lijkt mij dan ook niet zinvol om een commissie op te richten om een fusie te onderzoeken (want dat was wat op de agenda van de gemeenteraad stond).”

“Want welke fusie zou die commissie dan moeten onderzoeken: Alken – Wellen, Alken – Wellen – Borgloon, Alken – Nieuwerkerken – Wellen, Wellen – Borgloon – Heers, Wellen – Borgloon – Kortessem ,Kortessem – Wellen – Diepenbeek, Tongeren – Borgloon – Wellen, Wellen – Borgloon – Kortessem – Heers, Alken – Kortessem – Wellen… Zo kan ik nog een tijdje door gaan.”

“Mij lijkt het verstandiger en zinvoller om in oktober naar elkaar te luisteren en te horen wat iedereen wil en verwacht in plaats van nu commissies op te richten waarvan niet duidelijk is wat ze moeten onderzoeken. Ik wil daar nog aan toevoegen dat we het doel nooit uit het oog mogen verliezen. De doelstelling moet voor mij steeds zijn: zorgen voor betere kwalitatieve dienstverlening aan onze inwoners. Voor sommige is een fusie op zich precies een doel, daar ben ik het absoluut niet mee eens!

“Fusies kunnen misschien een middel zijn net zoals samenwerken dat kan zijn. Iedereen weet dat ik grote twijfels en bedenkingen bij fusies heb omdat ik vrees dat de afstand tot de inwoners te groot zal worden en het kostenplaatje alleen maar zal toenemen. De doelstelling namelijk zorgen voor betere kwalitatieve dienstverlening moet steeds vooropgesteld worden. Alle gemeentebesturen staan daar voor grote uitdagingen, kleine maar zeker ook grotere, en we moeten zeker bekijken hoe we elkaar kunnen helpen. Dat begint met open en constructief naar elkaar te luisteren en dat gaan we doen.”

Tot zover een erg boze burgemeester van Wellen en Vlaams Volksvertegenwoordiger Els Robeyns.