“Schuld betekent niet dat we het geld aan deuren en vensters hebben uitgesmeten zoals de oppositie zal beweren, schuld betekent dat we de voorbije jaren zeer ernstig geïnvesteerd hebben in de infrastructuur en het welzijn van de bevolking. En dan ben ik niet beschaamd voor dit resultaat.”

Aan het woord is burgemeester Veerle Heeren van Sint-Truiden, die ons tekst en uitleg gaf bij het budget, de begroting, die deze avond op de agenda van de gemeenteraad staat. De projecten die vanaf volgend jaar in de kijker staan zijn, de volgende: de renovatie van bet Buurthuis in Aalst, de vernieuwing van het woonwagenpark, de uitbreiding van het cameranetwerk, de trage wegen en de fietsring rond Sint-Truiden-centrum, het onderzoek naar een mogelijke parkeergarage op de Veemarkt, voor 15 miljoen rioleringswerken, de renovatie van de Burchtruïne en het Speelhof, de start van de vernieuwing van het Stadswerkhuis en het Stadskantoor, een skate- en kampeerterrein en de participatie in het vernieuwingsproject van de vzw Bautershoven. “En dan zijn we door het investeringsbudget van 2022, 72,1 miljoen euro groot, heen”, aldus de burgemeester.

“Nonneburen” wordt geen AC
De stad mag dan wel via erfpacht de eigenaar geworden zijn van de Minderbroedersite, maar daar komt er in geen geval een nieuw Stadskantoor. Dat zou te duur uitvallen, dus wordt gekozen om het Stadskantoor op de huidige plek te vernieuwen net als het Stadswerkhuis waarvoor het stadsbestuur geen betere ligging kan dromen. Dat is mogelijk door de nieuwe vorm van werken, die waarschijnlijk niet gaat verdwijnen na de coronacrisis.

Belastingen dalen met 1,1 miljoen
Een heikel punt zijn de belastingen. De oppositie heeft het gelukkig niet voor het zeggen, want die voorspellen belastingverhogingen. “Bij ons zeer zeker niet”, aldus burgemeester Heeren. “De belastingen verhogen niet. Integendeel: we schaffen er een aantal af: de dienstenbelasting voor gezinnen, de drijfkracht, de belasting op onbebouwde percelen verdwijnen definitief, dat betekent dat we voor 1.110.000 euro belastingen NIET meer innen. En toch zullen we de dienstverlening voor de Truienaren met een efficiënte en slimme stadsorganisatie versterken waarbij die zich op haar kerntaken richt.”

Europaplein wordt een “Hoppin”-punt
Dit jaar specifiek zal de aandacht gaan naar de fietsring rond de stad, de aanpak van de Naamsevest en de inrichting van het Europaplein als Hoppin punt waar alle verkeersvormen in harmonie samenkomen: openbaar vervoer, parking, oplaadplaatsen, auto- en fietsdelen. Nieuw is ook het plan om te participeren in het project Bautershoven, waarvoor de plaatselijke vzw een dossier heeft ingediend bij Vlaams Jeugdminister Galle voor de uitbouw van een, Jeugd- en Jongerencentrum. “Tja, en dan hebben we als stad schuld, maar schuld die het gevolg is van onze investeringen. En we zijn nog steeds goed in staat om onze leningen af te betalen. Als dat niet meer kan, dan pas is er een probleem, niet eerder”, besluit Veerle Heeren.