Tijdens de Truiense gemeenteraad werd er gebakkeleid over het vaccinatiebeleid. Eddy El Herbouti (Vooruit) vroeg rechtstreeks aan burgemeester Heeren of zij zich al had laten vaccineren. Maar het antwoord even ontwijkend als duidelijk: “Ik denk niet dat u in mijn medisch dossier geïnteresseerd bent.” Of moest een burgemeester een medisch geheim in een openbare gemeenteraad prijsgeven?

Tijdens de gemeenteraad uitte Vooruit-fractieleider Gert Stas kritische bedenkingen over hoe burgemeester Heeren omgaat met de omringende gemeenten wat het vaccinatiebeleid betreft. Midden in dat debat stelde Eddy El Herbouti (Vooruit) plots een rechtstreekse vraag aan de burgemeester: “Ik krijg elke dag de vraag of Veerle (de burgemeester, nvdr.) al dan niet is gevaccineerd naar aanleiding van een foto waarop u met ontblote arm te zien bent. Mevrouw, bent u gevaccineerd?” El Herbouti rondde zijn vraag vergoelijkend af: “En als dat zo is, dan is dat zo. U moet eigenlijk overal zijn.”

De burgemeester gaf een kort antwoord: “Wij hebben er alle drie gestaan, de burgemeesters van de gemeenten Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Gingelom met onze arm bloot om een foto te maken, dat is waar. Maar ik denk niet dat u in mijn medisch dossier geïnteresseerd bent, eerlijk gezegd hé.”

Wij hebben de burgemeester hierover niet gecontacteerd omdat het ook onze overtuiging is dat niemand zijn medische achtergrond te grabbel moet gooien, en daar achter vissen is onfatsoenlijk. Zowel voor politici als voor journalisten.