Morgen voert Vrouw & Maatschappij – CD&V politica actie rond dodelijk partnergeweld tijdens haar 20ste editie van de Witte Lintjes. Uit cijfers blijkt dat tijdens de lente-lockdown een sterke toename van intrafamiliaal geweld is vastgesteld. Het aantal oproepen naar de hulplijn 1712 voor vragen over geweld en misbruik is gestegen met maar liefst 70% en ook het aantal ingediende klachten en politieoptredens in dat kader is verdrievoudigd.

Volgens cijfers van de parketten, waren er in 2018 in België 150 gevallen van (potentieel) dodelijk partnergeweld, waarbij 20 personen stierven. Met de uitzonderlijke omstandigheden van twee lockdowns, zou dat cijfer er voor 2020 nog beroerder kunnen uitzien. De gelofte ‘Tot de dood ons scheidt’, bedoeld als een ontroerende liefdesverklaring, krijgt zo een heel sinistere bijklank. Daarom moeten er dringend de nodige stappen worden genomen.

NATIONALE OPROEP IN AALST
“Aalst is de stad waar partijgenoot, V&M-lid en vriendin Ilse Uyttersprot door de hand van haar vriend is gestorven. Op de dag van de Witte Lintjes brengen V&M en CD&V eer aan hun vermoorde collega en vriendin in haar geliefde stad”, legt nationaal voorzitter van V&M Liesbeth Maris uit.

OPROEP AAN LOKALE BESTUREN EN POLITIEKORPSEN
Maar liefst 75 lokale afdelingen van Vrouw & Maatschappij voeren op 20 november lokaal actie.

“Lokale besturen en politiekorpsen staan dicht bij hun bewoners en moeten, in nauwe samenwerking met de Vlaamse en federale niveaus, hun verantwoordelijkheid nemen”, aldus voorzitter Liesbeth Maris. Daarom spelden de lokale voorzitters van V&M hen vandaag een wit lintje op en vragen hen nadrukkelijk om:

  • Actief bij het publiek de hulplijn voor vragen over geweld en misbruik 1712 bekend te makenvia sociale media en postercampagnes
  • De bestrijding van partnergeweld (opvang, klachtenregistratie en -opvolging, interventies) prioritair te maken tijdens het jaarlijkse zonaal veiligheidsoverleg tussen burgemeester, politie en parket.

GUERILLA-SCHOENENACTIE
Op 20 november duiken in Vlaanderen ook plots 150 crime-scenes op in het straatbeeld, voorzien van schoenen. Ze visualiseren op pakkende wijze de 150 slachtoffers van potentieel dodelijk partnergeweld, die in 2018 in België door de parketten werden geregistreerd. Vrouw & Maatschappij nodigt de toeschouwer uit om even stil te staan bij dat hoge cijfer en om zich bewust te worden van het feit dat we allemaal – autoriteiten én burgers – kunnen helpen om dat cijfer naar beneden te krijgen. Deel daarom maximaal onze boodschap!