Veemarkt

Een gespecialiseerde firma is vorige maand gestart met de tweede fase van de afbraakwerken van het oude slachthuis. Bij die werken wordt asbest uit het gebouw verwijderd. Volgende week zou dit deel van de afbraak gerealiseerd moeten zijn.

In 1964 bouwde het stadsbestuur een nieuwe en overdekte veemarkt, gedaan met de “verrekesmerk” aan de paterkeskerk en de dierlijks uitwerpselen in het stadscentrum. Langs deze hal bouwde men ook een nieuw slachthuis, en dat wordt momenteel afgebroken. Maar heel simpel is dan niet want slachthuis en veemarkt zitten vol asbest, een goedje waar men het indertijd niet zo nauw mee nam.

De firma zal isolatie-asbest en vast asbest verwijderen in een drukomgeving, waardoor er geen asbest vrijkomt in de omgeving. Dat zou een maand duren en tegen 22 december moet de gespecialiseerde firma dus klaar zijn met de tweede fase van de afbraakwerken van het slachthuis aan de Speelhoflaan.

Er werden twee soorten asbest opgeruimd: isolatie-asbest en vast asbest. En daarvoor waren er een aantal veiligheidsmaatregelen. Zoals steeds is het verboden voor onbevoegden de werf te betreden.  Vast asbest wordt bevochtigd met een product om de verspreiding van vezels te vermijden Isolatie-asbest wordt in een druk-omgeving verwijderd, waardoor er geen asbest vrijkomt. De hele rotzooi wordt verpakt en afgevoerd.