Vlaanderen weigert de niet-erkenning van Zoutleeuw als rampgebied te herzien: het overleg met het kabinet Jambon en Demir naar aanleiding van de niet-erkenning van Zoutleeuw als rampgebied na de wateroverlast van juli 2021 was een slag in het water.

De toon werd onmiddellijk gezet door het kabinet van de minister-president: voor hen was de beslissing gevallen en er kon niet op teruggekomen worden. De metingen gaven aan dat er voor hen geen sprake was van een T30 (een storm die eens in de 30 jaar voorkomt).

Volgende feiten worden hierbij genegeerd:

  • 17 juli werd op twee meetpunten (Budingen: Gete en Zoutleeuw: Kleine Gete) het historisch maximum overschreden (hoogste metingen in 38 jaar!);
  • het effectief overstroomd gebied in juli 2021 was veel groter dan de overstromingsgevoelige gebieden, aangeduid op de kaarten van de Vlaamse Milieu Maatschappij (waterinfo.be). Deze laatste zijn gebaseerd op een overstroming met terugkeerperiode T100 (een storm die eens om de 100 jaar voorkomt);
  • KMI-cijfers gebaseerd op interpolatie en radarbeelden geven in een positief advies aan dat de neerslaghoeveelheid in Zoutleeuw tussen 13 juli en 16 juli de drempelwaarde van 89.6mm (radar) en 91.1mm (interpolatie) overschreed;
  • het bestuur van het Demerbekken en het evaluatierapport van de provincie erkennen dat Zoutleeuw (stadscentrum en Budingen) het ergst getroffen werd in de Gete-regio;
  • de Vlaamse Milieu Maatschappij geeft zelf aan dat er geen debietmetingen in Zoutleeuw uitgevoerd werden. Als het onmogelijk blijkt om op basis van de beschikbare gegevens de terugkeerperiode te berekenen kan er een beroep gedaan wordt op de statistische gegevens van de meest nabij vergelijkbare situatie. De gegevens uit Linter, Landen, Tienen, Geetbets, Kortenaken en Sint-Truiden vormen een voldoende basis om de watersnood in Zoutleeuw te erkennen. Ook dit werd door Vlaanderen van de hand gewezen;
  • Rondvraag bij landbouwers leert dat het totaal bedrag aan schade geschat wordt op €3.375.859,- ;
  • 27 dossiers werden bij het rampenfonds ingediend.

Allemaal elementen die de erkenning van Zoutleeuw verantwoorden.
“Deze ramp heeft Zoutleeuw midscheeps getroffen. Net zoals Tienen, Linter, Landen, Kortenaken, Geetbets en Sint-Truiden. Meer nog dan het financiële aspect is de erkenning hiervan door Vlaanderen zeer belangrijk voor de psychologische verwerking van deze ramp. Onnodig te zeggen dat onze  teleurstelling ontstellend groot is en dat we onze Vlaamse parlementsleden vragen om de regering hierover te interpelleren en dat we samen met Herk-De-Stad bekijken wat de mogelijke volgende stappen zijn”, mogen we in Zoutleeuw noteren!.