Zoals bepaald door de gemeenteraad zijn deze verkopen publiek. Iedereen, die wil en kan, mag een bod doen.

Dit kan gebeuren door het volgen van een specifieke procedure. Hieronder kan je de procedure zien met daarbij een eventuele mogelijkheid tot doorklikken naar de opdrachthouder die het onroerend goed zal verkopen.

Volgend onroerend goed, vijvers en perceel worden te koop aangeboden:
Sint-Truiden, 8ste afdeling (Runkelen), “Binderveldseweg 3”, sectie A, nr. 49D — groot 97ca (paviljoen);
Sint-Truiden, 8ste afdeling (Runkelen), “Op de Heide”, sectie A, nr. 48D — groot 69a90ca (vijver);
Sint-Truiden, 8ste afdeling (Runkelen), “Op de Heide”, sectie A, nr. 49E — groot 1ha65a50ca (vijver);
Sint-Truiden, 8ste afdeling (Runkelen), “Op de Heide”, sectie A, nr. 51W – groot 2a30ca (weg).

Een geldig bod dient onder 2 gesloten omslagen opgestuurd te worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, tav de heer Luc Vandijck, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden met de vermelding ‘Bod Visvijvers’. Kandidaat-kopers kunnen tot 14 januari 2022 tot 10u een bod uitbrengen. Instelprijs is €200.000.

De stad verkoopt ook een bedrijfsgebouw met industriegrond gelegen Schurhovenveld 3061 te 3800 Sint-Truiden (Rellestraat 5540)
Verkoop bedrijfsgebouw met industriegrond te Schurhovenveld 3061 (Rellestraat 5540), 3800 Sint-Truiden.
Inlichtingen kunnen bekomen worden bij notaris Philip Van Hoof

Op de website van biddit werd tot op heden reeds 2.320.000 euro geboden voor dit lot. https://www.biddit.be/nl/catalog/detail/207268