Op zaterdag 16 mei werden 291 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 169 in Vlaanderen, 84 in Wallonië en 36 in Brussel. We hebben geen informatie over de woonplaats van de overige 2 gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 55 280.

Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 1 622 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 60 nieuwe opnames.
  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 371 patiënten, dat is een stijging met 7 patiënten in de voorbije 24 uur.
  • 14 630 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 170 in de voorbije 24 uur.
  • In totaal werden 9 052 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 47 in de voorbije 24 uur. Van die 47 overleden 22 mensen in het ziekenhuis en 24 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 79% bevestigd door een COVID-test.
  • Van de in totaal 9 052 overleden personen, overleed 48% in het ziekenhuis, 51% in een woonzorgcentrum, 0,2% thuis en 0,4% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (23%) als vermoede (77%) gevallen.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties daalt. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Zo helpt iedereen de voortgang van de pandemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.