De vaccinatietrein komt maar moeizaam op gang, met de nodige schokken worden de broodnodige vaccins aangeleverd. De vaccinatiecentra worden in ijltempo klaargestoomd om alle mensen van goede wil te vaccineren. Voor Sint-Truiden en omgeving  wordt het de Minderbroederskerk. Voorwaar een prachtlocatie, niet alleen direct ter beschikking, maar de grootsheid en sacrale stilte waar men in terecht zal komen bij een vaccinatie zal er zeker toe bijdragen om gemotiveerd het nodige anticoronavocht  toegediend te krijgen. En dan blijven, als de regels binnen onafzienbare tijd wat versoepelen, andere mogelijke locaties beschikbaar voor de doeleinden waarvoor ze eigenlijk dienen. Denk maar aan sporthallen, of plaatsen waar ooit terug culturele activiteiten kunnen doorgaan. Toch waren er heel wat Truienaren die ook dààr weer bedenkingen bij hadden en verontrust zijn over de faciliteiten ter plaatse:  zouden er wel voldoende parkeerplaatsen zijn, zullen er  sanitaire voorzieningen zijn,…..  Er was zelfs iemand (echt waar) die zich afvroeg of er wel wifiverbinding zou zijn.

Wat míj eigenlijk het meest verontrust is dat er nog steeds mensen zijn die het vertikken om vertrouwen te hebben in het vaccin, en die daar dan ook met plezier een polemiek rond in beweging brengen. Naar mijn mening zal de vaccinatie het enige middel zijn dat afdoende zal blijken om de pandemie in te dijken.

Intussen zijn mijn echtgenote en ikzelf een van de ongeveer 300.000 Belgen die reeds ingeënt zijn, ik voel me tegelijkertijd bevoorrecht en een beetje gegeneerd om bij de eersten te mogen zijn. Als vrijwilligers in een woonzorgcentrum vonden ze het daar nodig dat ook wij samen met het personeel het spuitje zou krijgen, zodoende. Ik hoop dat een half uurtje van onze tijd op termijn een wereld van verschil zal maken. De aanval is de beste manier om het virus klein te krijgen. Een collega columnist maakte de vergelijking met chargerende Pruisen-te-paard begin vorige eeuw: met de blanke sabel vooruit, ten aanval, met zijn allen naar het vaccinatiecentrum.

minderbroederskerk-2