Flexactie nachtwinkels Tongeren en Donderdagavond werden in Tongeren en Lommel gecoördineerde controleacties (zgn. flexactie) uitgevoerd op vijf nachtwinkels.  De controle ging uit van het stadsbestuur, en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat.

De stad Tongeren voerde donderdagavond een controle uit op een 4-tal nachtwinkels. In Lommel werd 1 nachtwinkel gecontroleerd die gelinkt was aan die van Tongeren.

 “Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester Patrick Dewael uit. “Dergelijke uitbatingen moeten voldoen aan de voorschriften inzake brandveiligheid en hygiëne. We kijken na of de gecontroleerde zaken aan die voorwaarden beantwoorden. Ook op het aspect voedselveiligheid werd door het FAVV in het bijzonder gecontroleerd”.

“We vinden het verder belangrijk dat de nachtwinkels in orde zijn met alle regels inzake sociale, economische ,fiscale en nieuwe corona-wetgeving,” besluit burgemeester Patrick Dewael.

Het controleteam stelde diverse inbreuken vast rond brandveiligheid, wetgeving van douane en accijnzen, en op de wetgeving op de voedselveiligheid. Zo trof men in verschillende winkels voedingswaren aan waarvan de datum overschreden was, op één locatie was de temperatuur in de diepvriestoestellen te hoog. In geen enkele winkel was de handwas-gelegenheid conform, en één nachtwinkel had geen toestemming voor handel in voedingswaren.

Zowel in Tongeren als in Lommel werden meerdere inbreuken vastgesteld rond de regels van prijsaanduiding en Covid-19. Verder werd er nog een zwartwerker en één illegale vreemdeling aangetroffen in de nachtwinkels.

De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel,  … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

Burgemeester Bob Nijs van Lommel :“Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen via centraal gecoördineerde flexacties vanuit verschillende disciplines kunnen benaderen. Bovendien is een bovenlokale strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente.”

Het controleteam bestond uit volgende organisaties: Arbeidsinspectie; TSW, RVA, RSVZ, RIZIV. Douane en accijnzen, DVZ, FAVV, en FOD Economie. Het team werd nog verder aangevuld door de brandweer, Stad Tongeren, Stad Lommel, politiezones Tongeren-Herstappe en Lommel en het ARIEC Limburg.