Burgemeester Veerle Heeren heeft beslist drie bomen op de begraafplaats van Schurhoven te laten kappen op basis van een dringende tussenkomst van de brandweer.

Deze toonde aan dat de bomen een gevaar vormen voor bezoekers van het kerkhof. De takken die een acuut gevaar vormen, werden gisteren door de stadsdiensten verwijderd.

“Omwille van de hoogdringendheid, moet er niet eerst een kapvergunning worden aangevraagd. Veiligheid gaat voor alles. De takken die een acuut gevaar vormen, worden op dit moment door de stadsdiensten verwijderd. De overige delen worden op vandaag gekapt en opgeruimd. De gevarenzone wordt afgebakend totdat de kap is uitgevoerd. Achteraf bekijken we of er nieuwe bomen kunnen aangeplant worden”, zegt burgemeester Veerle Heeren.